VIỆT NAM TIÊM CHỦNG VƯỢT MỐC 150 TRIỆU LIỀU VACCINE COVID-19

Với mục tiêu nhằm tăng nhanh diện bao phủ vaccine, kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, Việt Nam đã đạt mốc tiêm 150 triệu liều vaccine ngừa Covid-19.

Tổng số liều vaccine đã được tiêm tính tới ngày 30/12 là 150.935.915 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.555.511 liều, tiêm mũi 2 là 68.435.813 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 4.944.591 liều.

Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine là 99,4% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 89,9% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền bắc là 96,1% và 86,8%; miền trung là 96,8% và 88,2%; Tây Nguyên là 96,8% và 82,6%; miền nam là 100% và 92,6%.

DIỆU THU - KHÁNH AN