CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ NHỮNG DẤU MỐC QUAN TRỌNG


Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được đánh giá là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cùng nhìn lại Cách mạng Tháng Tám năm 1945 qua những dấu mốc quan trọng.

Xuất bản ngày: 19/08/2022
Thực hiện: BÔNG MAI
Nguồn tư liệu: Ban Tuyên giáo Trung ương, Sách Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1 (1930-1950), quyển 1 (1930-1945); Cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố trên cả nước