Cẩm nang cho doanh nghiệp

Chuyển đổi số doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi số mang lại thay đổi lớn, làm gián đoạn toàn bộ nhiều ngành công nghiệp, đồng thời, lại tạo ra...

Xem câu trả lời

Tư duy kinh doanh đã thay đổi như thế nào?

Sự phát triển chóng mặt của công nghệ số và dữ liệu đã xóa mờ ranh giới của các lĩnh vực kinh doanh...

Xem câu trả lời

Kênh phân phối đã thay đổi như thế nào?

Kỷ nguyên số đã chuyển thế giới từ “đi mua hàng” sang “click, chạm để mua hàng”. Ngân hàng số sẽ lấy đi...

Xem câu trả lời

Khách hàng đã thay đổi như thế nào?

Tăng trưởng là ưu tiên quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Tìm kiếm thêm khách hàng mới là một trong những hướng tăng trưởng chính. Điều này có thể đạt được thông qua...

Xem câu trả lời

Quản trị nội bộ đã thay đổi như thế nào?

Đưa doanh nghiệp qua chặng đường chuyển đổi số không phải là việc dễ dàng, khi vừa phải củng cố thế mạnh hiện tại, vừa xây dựng cho tương lai...

Xem câu trả lời

Chỉ đạo thực hiện: TRƯỜNG SƠN - THẢO LÊ
Nguồn tư liệu: Bộ Thông tin và Truyền thông
Trình bày: VĂN TOẢN