Vào tháng 6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới.


Từ “bốn không” đến “bốn có”

Là cấu thành quan trọng của chuyển đổi số quốc gia và có sứ mệnh dẫn dắt, Chính phủ số phải đi trước, đi đầu và tạo không gian phát triển cho kinh tế số, xã hội số.

Cách đây ba tháng, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là lần đầu Việt Nam ban hành chiến lược về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, với tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam sẽ thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu theo xếp hạng của Liên hợp quốc.

Chiến lược đã xác định sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm quốc gia (hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển hạ tầng số; phát triển các nền tảng số và hệ thống quy mô quốc gia; phát triển dữ liệu số quốc gia; phát triển các ứng dụng, dịch vụ quốc gia; bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia).

Hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong đó, nhấn mạnh, phát triển các dịch vụ công trực tuyến dựa trên nhu cầu người dân và theo các sự kiện trong cuộc đời, người dân chỉ cung cấp thông tin một lần. Chiến lược nêu rõ: Định hướng mở là để người dân, doanh nghiệp và tổ chức khác tham gia một cách phù hợp vào hoạt động của cơ quan nhà nước, tương tác với cơ quan nhà nước để cùng tăng cường minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng giải quyết vấn đề và cùng tạo ra giá trị cho xã hội.

Hà Nội đang nỗ lực phát triển, xây dựng đô thị thông minh.

TP Hồ Chí Minh chú trọng phát triển chính quyền số.

Hà Nội đang nỗ lực phát triển, xây dựng đô thị thông minh.

TP Hồ Chí Minh chú trọng phát triển chính quyền số.

Trước đây, phát triển Chính phủ điện tử đặt ra mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội tốt hơn. Giờ đây, Chính phủ số còn đặt mục tiêu trang bị công cụ làm việc để cán bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình. Đó là trợ lý ảo hay những nền tảng làm việc, cộng tác trên môi trường số.

Chính phủ số bản chất là Chính phủ điện tử, bổ sung những thay đổi về cách tiếp cận, cách triển khai mới nhờ vào sự phát triển của công nghệ số. Hiểu một cách đơn giản, Chính phủ điện tử là “bốn không”; tức là có khả năng họp không gặp mặt; xử lý văn bản không giấy tờ; giải quyết thủ tục hành chính không tiếp xúc; và thanh toán không dùng tiền mặt.

Chính phủ số, cùng với các nội hàm của Chính phủ điện tử, thêm “bốn có”. Đó là có toàn bộ hành động an toàn trên môi trường số; có khả năng cung cấp dịch vụ mới nhanh chóng; có khả năng sử dụng nguồn lực tối ưu; và có khả năng kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội.

Dịch vụ công và niềm tin số

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số là nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

Vào tháng 6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới. Trong gần hai năm qua, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, quá trình chuyển đổi số quốc gia đã được “đẩy nhanh hơn” trên tất cả các lĩnh vực. Khái niệm kinh tế số và xã hội số cũng không còn xa lạ. Công nghệ số với các ứng dụng, nền tảng đã phát huy vai trò, hiệu quả to lớn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, duy trì nền kinh tế, giáo dục trực tuyến, làm việc trực tuyến… Đặc biệt là quá trình đưa các dịch vụ công trực tuyến đi vào hoạt động hiệu quả.

Công chức bộ phận “một cửa” UBND TP Thanh Hóa hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Công chức bộ phận “một cửa” UBND TP Thanh Hóa hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn mục tiêu đưa toàn bộ dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương đủ điều kiện lên mức độ 4. Xem đó là điều kiện tiên quyết cho hoạt động Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Tỷ lệ này trên toàn quốc mới chỉ đạt 45%. Để thu hẹp khoảng cách giữa con số hiện trạng đến mục tiêu đặt ra, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nhận định, cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương. Bởi chính quyền số là chính phủ số được triển khai tại các cấp chính quyền địa phương, đóng vai trò không nhỏ trong việc tạo nên một chính phủ phục vụ tốt hơn.

“Cùng với việc đưa dịch vụ công lên mức độ 4, cần có giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến theo các tiêu chí đó là duy trì người dùng trực tuyến và tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến phải đạt tối thiểu 30% trong năm 2021. Có như vậy, dịch vụ công trực tuyến mới thật sự đi vào cuộc sống, phục vụ doanh nghiệp và người dân tốt hơn", Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh. Đó cũng chính là niềm tin số được hình thành khi thực hiện quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Về định hướng phát triển hệ thống dịch vụ công trực tuyến thúc đẩy hình thành Chính phủ số, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) đánh giá, Hệ thống thông tin điện tử giải quyết thủ tục hành chính đã cơ bản được hình thành theo hướng đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương, làm cơ sở hỗ trợ, thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trong đó, Cổng Dịch vụ công quốc gia hiện đóng vai trò trung tâm.

Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Chính phủ số Việt Nam sẽ được hình thành vào năm 2025 và thuộc top 50 của thế giới. Video: Truyền hình Nhân Dân - Nhân Dân cuối tuần

Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Chính phủ số Việt Nam sẽ được hình thành vào năm 2025 và thuộc top 50 của thế giới. Video: Truyền hình Nhân Dân - Nhân Dân cuối tuần

Kể từ khi vận hành vào tháng 12/2019, Cổng đã đạt nhiều kết quả được người dân, doanh nghiệp ghi nhận như: đã có hơn một triệu tài khoản đăng ký thành công; cung cấp hơn 3.100 dịch vụ; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt với các khoản phí, lệ phí, bảo hiểm, thuế, vi phạm hành chính… với số tiền 258 tỷ đồng. Cùng với đó, Cổng cũng có hơn 70 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để cho các bộ, ngành, địa phương giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.

Phát triển và làm chủ hạ tầng số

Hạ tầng số là hạ tầng viễn thông cộng thêm nền tảng điện toán đám mây. Để xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, Việt Nam phải làm chủ được hạ tầng số. Các thành phần của hạ tầng số phục vụ Chính phủ số, chính quyền số liên quan và tác động lẫn nhau, như kết nối liên thông đi cùng chia sẻ dữ liệu và được bảo đảm bởi pháp luật. Công tác xây dựng hạ tầng số là việc cần kiên trì, có sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân từ trung ương đến địa phương.

Từ năm 2021, Việt Nam triển khai mạng 5G trên diện rộng, nhằm đạt mục tiêu trở thành một trong những nước thử nghiệm thành công công nghệ 5G trên thế giới. Internet 5G cũng như băng rộng cố định sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn phát triển sắp tới. Theo Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, đóng góp từ mạng di động 5G vào tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ khoảng hơn 7% vào năm 2025.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel sẽ tiếp tục triển khai mạng 5G tại các địa phương trên cả nước.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel sẽ tiếp tục triển khai mạng 5G tại các địa phương trên cả nước.

Sau khi hoàn tất thử nghiệm và triển khai thiết bị 5G “Make in Vietnam” trong diện hẹp, giai đoạn từ năm 2023 - 2025, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel sẽ tiếp tục triển khai mạng 5G tại các địa phương trên cả nước, đáp ứng nhu cầu khoảng 15 triệu thuê bao, và từ năm 2026 sẽ triển khai mạng 5G diện rộng.

Tinh thần “Make in Vietnam”

Quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam trong thời gian qua được thể hiện một cách rõ nét trong nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Với ba trụ cột chính là phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới tiên phong xây dựng và ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới và bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Ông Nguyễn Huy Dũng,
Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Trọng tâm của Chiến lược Phát triển doanh nghiệp công nghệ số là tinh thần Make in Vietnam, là chuyển đổi Việt Nam thành quốc gia số, là giải các bài toán Việt Nam bằng công nghệ, là phát triển các nền tảng chuyển đổi số, là làm chủ công nghệ qua việc đẩy mạnh ứng dụng và từ cái nôi thị trường trong nước sẽ đi ra toàn cầu.

Đến nay, 100% số các cơ quan nhà nước cấp bộ, ngành trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có cổng, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trung bình trên cả nước đến tháng 9/2021 đạt hơn 48%; Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp hơn 3.100 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước tăng đều hằng năm, đạt mức bão hòa 90,8% năm 2020…

Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên hợp quốc trong 193 quốc gia từ năm 2014 đến năm 2020 tăng 13 bậc, từ xếp hạng thứ 99 lên xếp hạng thứ 86. Việt Nam đã thuộc nhóm 25/193 quốc gia dẫn đầu về chỉ số an toàn, an ninh mạng do Liên hợp quốc đánh giá, xếp hạng.

Hà Nội phát triển mạng 5G phục vụ kinh tế số.

Hà Nội phát triển mạng 5G phục vụ kinh tế số.

Được vận hành từ đầu tháng 7/2021, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong sáu cơ sở dữ liệu quốc gia lớn, kết nối, liên thông, là tài nguyên phục vụ tiến trình xây dựng xã hội số, đang từng bước phục vụ hữu ích cho đời sống người dân, góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh và phục hồi nền kinh tế đất nước.

Sáu cơ sở dữ liệu quốc gia gồm: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

Các chuyên gia khuyến nghị, nhằm phục vụ tốt hơn đời sống người dân, cần tối ưu hóa các cơ sở dữ liệu, đồng thời tích hợp, liên thông tốt hơn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ, trong đó chú trọng hơn việc cập nhật các thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ số theo xu hướng của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đưa vào hoạt động đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính. Nếu cơ sở dữ liệu này được liên thông tốt hơn, chia sẻ, kết hợp với các cơ sở dữ liệu khác, sẽ góp phần rất quan trọng vào quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế xã hội.
PGS, TS Tạ Hải Tùng, Viện trưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường đại học Bách khoa Hà Nội.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã liên thông CSDLQG về dân cư.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã liên thông CSDLQG về dân cư.

Mở “điểm nghẽn”, cách nào?

Nhanh chóng, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin là cách nhiều địa phương đã triển khai để tạo động lực đột phá trong những năm gần đây. Tuy nhiên, cùng với những nỗ lực hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, việc đào tạo nguồn lực con người đáp ứng đòi hỏi phát triển của công nghệ đang là một yếu tố cần rất được chú trọng.

TP Đà Nẵng hiện có cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin được đầu tư khá đồng bộ; hình thành các cơ sở dữ liệu nền và chuyên ngành, phục vụ triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ chính quyền điện tử. Dịch vụ công trực tuyến có hơn 97% thủ tục trực tuyến (trong đó 66% ở mức 4); triển khai thí điểm một số dịch vụ đô thị thông minh; bước đầu hình thành Kho dữ liệu số phục vụ chia sẻ cho các cơ quan; đưa vào sử dụng Cổng dữ liệu (mở) để công khai thông tin, dữ liệu cho người dân, doanh nghiệp…

Đà Nẵng phát triển theo hướng đô thị nén thông minh, sáng tạo và bền vững.

Đà Nẵng phát triển theo hướng đô thị nén thông minh, sáng tạo và bền vững.

Đến cuối năm 2020, trên địa bàn Đà Nẵng có hơn 9.000 doanh nghiệp với hơn 40.000 nhân lực công nghệ thông tin, trong đó có khoảng 20.000 nhân lực trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số. Thành phố có 892 cán bộ chuyên trách hoặc có trình độ đại học công nghệ thông tin trở lên, 100% số cán bộ công chức được tập huấn kỹ năng ứng dụng hằng năm. Với đội ngũ cán bộ này, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các quận, huyện, phường xã được đáp ứng ở mức cơ bản.

Thực tế hiện nay, tại cấp xã, phường mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (Đà Nẵng), bộ phận một cửa được bố trí 10 cán bộ làm việc, với một lượng công việc khá lớn nhưng không có cán bộ chuyên trách. Theo ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, thì “khó trăm bề”. Bởi thế Đà Nẵng cần chuẩn bị nhiều hơn về nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực cho cơ sở xã, phường.

Ông Hải phân tích: “Đội ngũ cán bộ, công chức của phường đã nỗ lực tự học, tìm tòi để có thể sử dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, bảo đảm tất cả các yêu cầu đặt ra từ thành phố, quận để công việc trôi chảy. Nhưng khó là yêu cầu đặt ra quá cao trong khi việc bố trí, đầu tư con người chưa tương xứng. Mặc dù đã có những đợt tập huấn về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhưng qua thực tế cần ít nhất một cán bộ chuyên trách để có thể khơi thông từ cơ sở”.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng.

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 17/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về chuyển đổi số trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đà Nẵng triển khai chuyển đổi số trên ba trục chính là: chính quyền số, xã hội số, kinh tế số. Bên cạnh đó hạ tầng số, nhân lực số được xem là các yếu tố tạo nền tảng, cùng với thể chế, chính sách, dữ liệu số, nền tảng số, an toàn an ninh mạng là động lực thúc đẩy chuyển đổi số.
Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng đã tích hợp thông tin khai báo y tế, tiêm vaccine vào một mã QR-Code để cấp cho người dân sử dụng tại các điểm đến, chốt kiểm soát trên địa bàn.

Đà Nẵng đã tích hợp thông tin khai báo y tế, tiêm vaccine vào một mã QR-Code để cấp cho người dân sử dụng tại các điểm đến, chốt kiểm soát trên địa bàn.

Đà Nẵng từng bước nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

Đà Nẵng từng bước nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

Không để trục lợi bằng “chợ ảo”

Tình trạng đánh cắp, rò rỉ thông tin cá nhân trên môi trường số đang xảy ra ngày càng phổ biến. Nhấp chuột, vào “chợ” thông tin mạng, chúng tôi đã có câu trả lời. Hình thức rao bán thông tin cá nhân trên mạng rất sôi nổi, đa dạng kiểu loại, giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Dựa vào những dữ liệu này, nhiều tổ chức, cá nhân đã sử dụng để tiếp cận người dân nhằm mục đích trục lợi…

Thông tin cá nhân có thể bị đánh cắp thông qua phương thức, như: Khi sử dụng công cụ mạng xã hội để tương tác trực tuyến, người dùng vô tình tiết lộ tên, chức vụ, đơn vị và các thông tin khác; một số cư dân mạng quên xóa thông tin nhạy cảm như số ID, mã QR… khi gửi thẻ, vé tàu và thẻ lên máy bay cho bạn bè; khi mua sắm trực tuyến yêu cầu thông tin đăng ký, chẳng hạn như số điện thoại di động, địa chỉ, số thẻ và tài khoản; tham gia những khảo sát, rút thăm trúng thưởng mua sắm hoặc đăng ký thẻ thành viên miễn phí và các hoạt động khác; người nộp hồ sơ trực tuyến và thông tin cá nhân trong hồ sơ luôn có sẵn, nội dung này có thể bị lợi dụng để buôn bán với giá rất rẻ…

Về nội dung bảo vệ thông tin cá nhân đã được quy định tại Điều 4 Nghị định số 117/2018/NĐ-CP, hay theo Luật Căn cước công dân… Tuy nhiên, theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội, việc xử lý chưa khiến các đối tượng chùn tay do thiếu chế tài, mức tiền phạt quá ít nên không đủ sức răn đe, các quy định của luật còn chưa chặt chẽ…

Ông Nguyễn Đức Tuân, Quyền Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, cảnh báo, tội phạm công nghệ đang tấn công vào lĩnh vực tài chính rất phổ biến, chiếm khoảng 50% tổng số vụ lừa đảo trên mạng xã hội. Bởi vậy, trong hoạt động của mình, mỗi cá nhân cần mã hóa các dữ liệu, không tiếp cận các phần mềm độc hại, kết nối các dịch vụ thứ phát không an toàn.

Liên quan các giải pháp kỹ thuật, nhiều chuyên gia công nghệ công tin kiến nghị, cần phân tách các vùng mạng và có phương án bảo vệ riêng cho mỗi vùng mạng, thiết lập các hệ thống phòng, chống xâm nhập cho các vùng thông tin, xác thực mạnh và chữ ký số để bảo đảm giao dịch trực tuyến. Ngoài ra, mỗi cá nhân đều có thể tự “quản trị” các tài khoản liên quan đến tài chính, cá nhân theo các cách: sử dụng mật khẩu mạnh, mật khẩu khác nhau cho các tài khoản khác nhau; thay đổi mật khẩu thường xuyên; sao lưu các tập tin; bảo mật máy tính và các thiết bị khác bằng các phần mềm chống virus và chống phần mềm độc hại; cẩn trọng với các liên kết chưa biết rõ; theo dõi bảng sao kê ngân hàng và báo cáo tín dụng…

Trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng đang được lấy ý kiến xây dựng. Bộ Công an đề xuất áp dụng mức phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân từ 10.000 chủ thể dữ liệu trở lên. Mức phạt tiền từ 60-80 triệu đồng cũng được đề xuất áp dụng với một trong các hành vi sau: Dữ liệu cá nhân được xử lý trái quy định của pháp luật; chủ thể dữ liệu không được biết và không được nhận thông báo về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của mình; dữ liệu cá nhân không được xử lý đúng với mục đích được đăng ký; dữ liệu cá nhân không được áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý…
Hoạt động giám sát tại Trung tâm Điều hành và Giám sát thông minh tỉnh Bình Phước.

Tổ chức sản xuất: VŨ MAI HOÀNG
Nội dung: NGÔ PHƯƠNG THẢO, VĂN HỌC, TRẦN LƯU, ANH ĐÀO...
Trình bày: PHAN ANH, DUY LONG
Ảnh: ĐĂNG KHOA, DUY LINH, NGỌC PHÚ, TTXVN, CTV