Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Lào là gì?

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Trần Hải)

Đảng, Nhà nước Lào hiện nay thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị, hợp tác để phát triển; lấy ngoại giao phòng ngừa là phương hướng quan trọng; tiếp tục triển khai quan hệ hợp tác đa dạng, đa phương, đa cấp độ; tăng cường tính chủ động trong việc tổ chức thực hiện các thỏa thuận hợp tác với các nước bạn bè chiến lược.

Lào là thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), gia nhập vào tháng 7/1999. Đến nay, Lào đã hai lần đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN vào các năm 2004 và 2016. Hiện nay Lào có quan hệ ngoại giao với 140 nước và hơn 130 đảng trên thế giới, có quan hệ thương mại với 60 nước và vùng lãnh thổ. Lào là thành viên của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế, như: Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO)...

Quan hệ đối ngoại của Lào góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, cũng như củng cố hòa bình, hữu nghị và hợp tác, vì sự phát triển ở khu vực và trên thế giới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân Lào, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Đảng và Nhà nước Lào trên trường quốc tế.