MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ 2021

Ngày 29/12, Tổng cục Thống kê công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội quý IV và năm 2021. Theo đó, ước tính GDP năm 2021 tăng 2,58%. Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh, hoạt động xuất, nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh… là những điểm tích cực trong bức tranh kinh tế năm 2021.

THỰC HIỆN: DIỆU THU