Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Duy Linh

Tuyên truyền nghị quyết của Đảng chưa bao giờ là việc dễ dàng đối với các cơ quan báo chí và các phóng viên, biên tập viên. Khi được giao chủ đề này, nhiều phóng viên than khó và khô! Rốt cuộc, rất nhiều bài báo, chương trình phát thanh-truyền hình với mục đích tuyên truyền nghị quyết-dù là ở cấp trung ương hay địa phương-thường sa vào lối mòn, kém hấp dẫn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn báo chí phải “viết sao cho giản đơn, dễ hiểu, thiết thực. Sao cho mỗi đồng bào, mỗi chiến sĩ đều đọc được, hiểu được, nhớ được, làm được”. Nhưng viết báo tuyên truyền nghị quyết kiểu qua loa, thiếu đầu tư chất xám, thiếu tính báo chí thì độc giả chẳng muốn đọc, làm sao nghĩ tới chuyện họ hiểu, nhớ và làm theo. Sau mỗi giai đoạn, các cơ quan báo chí thường được yêu cầu tổng kết công tác tuyên truyền nghị quyết, và thế là lại có những bản báo cáo nặng tính liệt kê. Nhưng có ai đo đếm hiệu quả bằng những công cụ phân tích độc lập, những cuộc thăm dò ý kiến xã hội, thậm chí là những cuộc phỏng vấn sâu để xem người dân tiếp nhận thông tin tới mức nào?

Báo Nhân Dân xuất bản Trang thông tin đặc biệt về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Báo Nhân Dân xuất bản Trang thông tin đặc biệt về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mỗi khi nhắc tới “nghị quyết”, người ta thường có ấn tượng về những nội dung xa vời, khó hiểu; ngay cả người làm công tác tuyên truyền chưa hẳn đã đánh giá đúng tầm quan trọng, chưa hiểu hết ý nghĩa của các nghị quyết, trong khi các nghị quyết chính là kim chỉ nam hoạt động cho cả một thời kỳ hoặc định hướng về những vấn đề then chốt. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; có giá trị định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp là nhiệm vụ quan trọng của báo chí cả nước. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên, lâu dài, đặc trưng của báo Đảng. Trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Báo Nhân Dân-với chức năng, nhiệm vụ của mình-đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bám sát thực tiễn cuộc sống để thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, bảo đảm sự định hướng dư luận xã hội; chủ động đổi mới, sáng tạo để tăng hiệu quả công tác tuyên truyền.

Là cơ quan có nhiều loại hình báo chí, gồm báo in, báo điện tử, truyền hình và mỗi loại hình lại có nhiều ấn phẩm, Báo Nhân Dân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và cách tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trên nguyên tắc giữ vững định hướng của báo Đảng. Phương châm là tuyên truyền đúng, trúng, hấp dẫn, đưa thông tin đến bạn đọc nhanh, chính xác, trung thực, đa chiều và khách quan.

Ngay sau khi Trung ương ban hành các Văn kiện Đại hội XIII, Báo Nhân Dân đã tổ chức chuyên mục “Tìm hiểu nội dung các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đăng liên tục nhiều bài viết của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học phân tích sâu, làm rõ những điểm mới quan trọng. Tiếp đó, những cách làm chủ động, sáng tạo như triển khai nghị quyết theo chuyên đề, giao việc khó cho người đứng đầu, chọn điểm đột phá phù hợp thực tế… của các địa phương, đơn vị được thể hiện đa dạng, sinh động. Nét mới trong tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII tại các địa phương là việc thường xuyên thực hiện bài phỏng vấn các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo ngành, địa phương, làm phong phú hơn chuyên mục này.

Để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đến các điểm cầu là các quận, huyện trong cả nước để kịp thời lan tỏa chủ trương, định hướng lớn. Thời gian trước, trong và sau các hội nghị lớn này, Báo Nhân Dân đều tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên mọi ấn phẩm. Nhân Dân hằng ngày Nhân Dân điện tử có nhiều bài viết về các nội dung quan trọng của từng hội nghị; các bài viết của các nhà nghiên cứu phân tích luận điểm trong các bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư ở các hội nghị; các bài viết phản ánh thực tế triển khai Nghị quyết Đại hội XIII liên quan nội dung từng hội nghị.

Báo Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng thángThời Nay đều tổ chức chuyên đề với dung lượng lớn, Nhân Dân điện tử sản xuất hàng loạt bài megastory kết hợp nội dung văn bản với hình ảnh, video và đồ họa, Truyền hình Nhân Dân có các chuyên mục “Luận đàm”, “Việc cần làm”, “Đảng với sự nghiệp đổi mới”. Các ấn phẩm này tận dụng lợi thế riêng là tính chuyên sâu để khai thác triệt để từng vấn đề và gợi ý các giải pháp, đúng với xu hướng mới của báo chí thế giới là “báo chí giải pháp” và “báo chí xây dựng” cùng quan điểm “đọc chậm” để thu nạp nhiều kiến thức, thay vì để bị cuốn đi trong cơn bão tin tức mỗi ngày. Báo Nhân Dân mạnh dạn đầu tư công cụ sản xuất các bài đa phương tiện-từ thông tin đồ họa tương tác, video cho đến các bài megastory.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Giải A Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VI-năm 2021 cho đại diện nhóm tác giả Báo Nhân Dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Giải A Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VI-năm 2021 cho đại diện nhóm tác giả Báo Nhân Dân.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã có bốn hội nghị. Báo tổ chức các đợt tuyên truyền nội dung hội nghị theo hướng bám sát thực tiễn, phản ánh, đề cập chủ đề của từng hội nghị. Đặc biệt, tuyên truyền về Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), báo có năm bài viết trên Nhân Dân hằng ngày và các sản phẩm megastory cầu kỳ trên Nhân Dân điện tử, nhìn lại việc thực hiện Nghị quyết, phân tích, chỉ rõ hạn chế và đề xuất giải pháp cần tiếp tục triển khai để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ngay sau khi Trung ương ban hành Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng, Báo đã mời các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương viết bài giải thích những điểm mới trong các Quy định của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ và góp phần định hướng việc thực hiện.

Việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung nhận được sự quan tâm và bày tỏ đồng thuận rất cao của xã hội. Báo Nhân Dân có ngay các bài bình luận, thực hiện nhiều bài chuyên sâu sử dụng công nghệ báo chí hiện đại trên nền tảng số, khẳng định ý nghĩa của Kết luận 14-KL/TW; thực tế hiệu quả của việc vận dụng năng động, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng trong các thời kỳ cách mạng; những giải pháp để tinh thần “khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung” sớm đi vào đời sống.

Để kịp thời lan tỏa niềm tin, truyền cảm hứng cho cán bộ, đảng viên về bài viết quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Báo Nhân Dân sớm tổ chức đợt tuyên truyền lớn, dài ngày. Báo đã đăng gần 100 bài viết của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong cả nước và các nhà nghiên cứu, các học giả nước ngoài hưởng ứng những luận điểm tâm huyết, tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn về những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng nước ta; đồng thời bày tỏ niềm tin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về khát vọng phát triển đất nước.

Cùng các chuyên mục “Tâm huyết với chỉ đạo của Tổng Bí thư” và “Dư luận thế giới về bài viết của Tổng Bí thư” trên Nhân Dân hằng ngày, Báo Nhân Dân lập riêng website về vấn đề này, được các đồng nghiệp và công chúng đánh giá là sản phẩm hiếm hoi biến những vấn đề lý luận phức tạp trở nên đơn giản và hấp dẫn. Trên website có bài phát biểu của Tổng Bí thư bằng văn bản và audio, có phần tóm tắt để những độc giả khó tính và bận rộn nhất cũng có thể nắm bắt nhanh chóng vấn đề cốt lõi trong bài phát biểu, đồng thời là kho tư liệu đồ sộ về ý kiến của chuyên gia, học giả trong nước, nước ngoài và người dân bày tỏ đồng tình và ủng hộ với bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quang cảnh buổi lễ giới thiệu sách “Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Ảnh: Nguyễn Đăng Khoa

Quang cảnh buổi lễ giới thiệu sách “Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Ảnh: Nguyễn Đăng Khoa

Kể từ tháng 5/2021, Báo Nhân Dân tập trung xây dựng lại fanpage trên Facebook, số người theo dõi chỉ sau một tháng đã tăng 5.000% với mức tương tác cao và đều đặn, nhờ đó kịp thời chuyển tải thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước, trong đó có nhiều nội dung về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII trên nền tảng mạng xã hội có đông đảo người dùng này. Tháng 10/2021, Báo Nhân Dân lập kênh TikTok chủ động nhắm vào đối tượng là thế hệ Z-những người trẻ sẽ đóng vai trò lớn trong tương lai phát triển của đất nước. Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng giới trẻ lên mạng xã hội chỉ tìm kiếm thông tin giải trí, các nội dung về đường lối, chính sách, về những quy định, quy chế mới, về các vấn đề chính trị-xã hội trên fanpage hay tài khoản TikTok của Báo Nhân Dân luôn thu hút hàng chục, hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu lượt xem.

Trang Fanpage và TikTok của Báo Nhân Dân thu hút số lượng lớn người theo dõi chỉ trong một thời gian ngắn sau khi được đầu tư.

Trang Fanpage và TikTok của Báo Nhân Dân thu hút số lượng lớn người theo dõi chỉ trong một thời gian ngắn sau khi được đầu tư.

Trước đó, vào tháng 9/2021, Báo Nhân Dân bổ sung loại hình radio vào hoạt động đa nền tảng của mình thông qua sản phẩm podcast, cung cấp hai bản tin thời sự mỗi ngày, các truyện ngắn độc quyền, vừa chủ động chiếm lĩnh thêm một nền tảng kỹ thuật số để trở thành kênh thông tin chính luận chính thống cho người dân trong bối cảnh thông tin nhiễu loạn và nhiều thông tin sai lệch tràn ngập internet, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí thư giãn trong thời gian giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19. Nhờ sự giúp đỡ của Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị phát hành báo chí cũng như các nhà in trực thuộc, Báo Nhân Dân cung cấp miễn phí gần bốn triệu tờ báo cho người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu trong 20 ngày giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành phố phía nam...

Việc xây dựng Radio Nhân Dân là một phần trong nỗ lực của Báo Nhân Dân nhằm đa dạng hóa nội dung và sản phẩm báo chí-truyền thông, mở rộng cách thức tiếp cận người sử dụng, nhất là độc giả-khán thính giả trẻ tuổi.

Việc xây dựng Radio Nhân Dân là một phần trong nỗ lực của Báo Nhân Dân nhằm đa dạng hóa nội dung và sản phẩm báo chí-truyền thông, mở rộng cách thức tiếp cận người sử dụng, nhất là độc giả-khán thính giả trẻ tuổi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở các nhà báo: “Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc?”. Trong một lần đến thăm Báo Nhân Dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Báo Nhân Dân là tiếng nói mà người dân đặt niềm tin cậy... Báo Nhân Dân là chuẩn”. Báo Nhân Dân luôn bám sát những quan điểm đó khi tuyên truyền nghị quyết nói chung, và Nghị quyết Đại hội XIII nói riêng, để những định hướng lớn của Đảng đến được với người dân một cách chính xác và dễ hiểu, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, hướng tới những dấu mốc quan trọng là 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vào năm 2045.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh: "Để tồn tại, báo chí phải có nội dung chất lượng cao và dựa vào độc giả."

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh: "Để tồn tại, báo chí phải có nội dung chất lượng cao và dựa vào độc giả."

Với việc xây dựng phụ trương Dân tộc - Tôn giáo, Báo Nhân Dân đã tạo thêm một “kênh” quan trọng để tiếp cận gần hơn với người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi và đến được với cộng đồng tôn giáo.

Với việc xây dựng phụ trương Dân tộc - Tôn giáo, Báo Nhân Dân đã tạo thêm một “kênh” quan trọng để tiếp cận gần hơn với người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi và đến được với cộng đồng tôn giáo.

Lãnh đạo Ban Thư ký-Biên tập chỉ đạo xuất bản Báo Nhân Dân hằng ngày. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Lãnh đạo Ban Thư ký-Biên tập chỉ đạo xuất bản Báo Nhân Dân hằng ngày. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Giám đốc báo Nhân đạo Patrick Le Hyaric (thứ hai từ phải) nhận xét, các ấn phẩm của Báo Nhân Dân có nhiều đổi mới rất ấn tượng

Giám đốc báo Nhân đạo Patrick Le Hyaric (thứ hai từ phải) nhận xét, các ấn phẩm của Báo Nhân Dân có nhiều đổi mới rất ấn tượng

Thực hiện làm hậu kỳ bản tin thời sự của Radio Nhân Dân.

Thực hiện làm hậu kỳ bản tin thời sự của Radio Nhân Dân.

Tập trung vào đổi mới chuyên đề góp phần tạo sức sống mới cho ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Tập trung vào đổi mới chuyên đề góp phần tạo sức sống mới cho ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Item 1 of 6

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh: "Để tồn tại, báo chí phải có nội dung chất lượng cao và dựa vào độc giả."

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh: "Để tồn tại, báo chí phải có nội dung chất lượng cao và dựa vào độc giả."

Với việc xây dựng phụ trương Dân tộc - Tôn giáo, Báo Nhân Dân đã tạo thêm một “kênh” quan trọng để tiếp cận gần hơn với người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi và đến được với cộng đồng tôn giáo.

Với việc xây dựng phụ trương Dân tộc - Tôn giáo, Báo Nhân Dân đã tạo thêm một “kênh” quan trọng để tiếp cận gần hơn với người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi và đến được với cộng đồng tôn giáo.

Lãnh đạo Ban Thư ký-Biên tập chỉ đạo xuất bản Báo Nhân Dân hằng ngày. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Lãnh đạo Ban Thư ký-Biên tập chỉ đạo xuất bản Báo Nhân Dân hằng ngày. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Giám đốc báo Nhân đạo Patrick Le Hyaric (thứ hai từ phải) nhận xét, các ấn phẩm của Báo Nhân Dân có nhiều đổi mới rất ấn tượng

Giám đốc báo Nhân đạo Patrick Le Hyaric (thứ hai từ phải) nhận xét, các ấn phẩm của Báo Nhân Dân có nhiều đổi mới rất ấn tượng

Thực hiện làm hậu kỳ bản tin thời sự của Radio Nhân Dân.

Thực hiện làm hậu kỳ bản tin thời sự của Radio Nhân Dân.

Tập trung vào đổi mới chuyên đề góp phần tạo sức sống mới cho ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Tập trung vào đổi mới chuyên đề góp phần tạo sức sống mới cho ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần. Ảnh: ĐĂNG KHOA

LÊ QUỐC MINH, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Tổ chức sản xuất: VŨ MAI HOÀNG
Thực hiện: LƯU HƯƠNG, HÙNG HIẾU