Đồng dao về ông "Giăng"

Không biết tự bao giờ, hình ảnh ông trăng đã xuất hiện trong các bài đồng dao của người Việt Nam. Những bài đồng dao ấy, khi thì là những bài hát ru của bà, của mẹ, khi lại xuất hiện trong những trò chơi dân gian của con trẻ...
Các bài đồng dao được lưu truyền trong dân gian từ thế hệ này qua thế hệ khác và có các dị bản. Dưới đây là một số bài đồng dao về ông trăng được các tác giả sưu tập, tuyển chọn.

Ông Giẳng ông Giăng (1)

Ông Giẳng ông Giăng
Xuống chơi nhà tôi
Có bầu có bạn
Có bát cơm xôi
Có nồi cơm nếp
Có tệp bánh chưng
Có lưng hũ rượu
Có khướu đánh đu

Thằng cu vỗ chài
Bắt trai bỏ giỏ
Cái đỏ ẵm em
Đi xem đánh cá
Có rá vo gạo
Có gáo múc nước
Có lược chải đầu
Có trâu cày ruộng
Có muống thả ao
Ông sao trên trời.

Ông Giẳng ông Giăng (2)

Ông Giẳng ông Giăng
Ông giằng búi tóc
Ông khóc ông cười
Mười ông một cỗ
Đánh nhau lỗ đầu

Đi cầu nhà huyện
Đi kiện nhà quan
Đi bàn nhà phủ
Một lũ ông già
Mười ba ông điếc...

Ông Giẳng ông Giăng (3)

Ông Giẳng, ông Giăng
Xuống chơi ông chánh
Ông chánh cho mõ
Xuống chơi nồi chõ
Nồi chõ cho vung
Xuống chơi cây sung
Cây sung cho nhựa
Xuống chơi con ngựa
Con ngựa cho gan
Xuống chơi bà quan
Bà quan cho bạc
Xuống chơi thợ giác
Thợ giác cho bầu
Xuống chơi cần câu
Cần câu cho lưỡi
Xuống chơi cây bưởi
Cây bưởi cho hoa

Xuống chơi vườn cà
Vườn cà cho trái
Xuống chơi con gái
Con gái cho chồng
Xuống chơi đàn ông
Đàn ông cho vợ
Xuống chơi kẻ chợ
Kẻ chợ cho voi
Xuống chơi cây sòi
Cây sòi cho lá
Xuống chơi con cá
Con cá cho vây
Xuống chơi ông thầy
Ông thầy cho sách
Xuống chơi thợ ngạch
Thợ ngạch cho dao
Xuống chơi thợ rào
Thợ rào cho búa

Trả búa thợ rào
Trả dao thợ ngạch
Trả sách ông thầy
Trả vây con cá
Trả lá cây sòi
Trả voi kẻ chợ
Trả vợ đàn ông
Trả chồng cô gái
Trả trái cây cà
Trả hoa cây bưởi
Trả lưỡi cần câu
Trả bầu thợ giác
Trả bạc bà quan
Trả gan con ngựa
Trả nhựa cây sung
Trả vung nồi chõ
Trả mõ ông chánh...

Bài ca về ông Giăng
(Trăng đâu)

Mồng một lưỡi trai
Mồng hai lá lúa
Mồng ba câu liêm
Mồng bốn lưỡi liềm
Mồng năm liềm gặt
Mồng sáu thật giăng
Mười rằm giăng náu
Mười sáu giăng treo
Mười bảy sẩy giường chiếu
Mười tám nằm bếp trấu
Mười chín nín niêu xôi

Hai mươi giấc tốt
Hăm mốt nửa đêm
Hăm hai đeo hoa
Hăm ba gà gáy.
Hăm bốn ở đâu?
Hăm nhằm ở đấy
Hăm sáu đã vậy
Hăm bảy làm sao?
Hăm tám thế nào?
Hăm chín thế ấy
Ba mươi không thấy
Mặt mày giăng đâu?!

Ông sảo ông sao

Ông sảo ông sao
Ông vào cửa sổ
Ông ở với tôi
Ông ngồi lên chiếu
Tôi biếu củ khoai
Ông nhai nhóp nhép
Cái tôm cái tép
Ông ghép với rau
Ăn mau chóng nậy
Ông ngồi dậy…
Ông về trời…!

Xuất bản ngày: 08/09/2022
Thực hiện: BÔNG MAI
Nguồn tư liệu: Ca dao nhi đồng, quyển 1, Doãn Quốc Sỹ, NXB Sáng tạo; Đồng dao Việt Nam, Đặng Anh Tú, NXB Văn hóa-Thông tin; Đồng dao cho bé, Ông Giẳng ông Giăng, Biên soạn Hiếu Minh, NXB Kim Đồng
Hình minh họa: Được thiết kế dựa trên chất liệu của Freepik