Giáo sư Leslie Gabriel Valiant, FRS

Giáo sư Leslie Gabriel Valiant là một nhà khoa học máy tính và nhà lý thuyết tính toán người Mỹ gốc Anh, hiện đang giữ vị trí Giáo sư  T. Jefferson Coolidge chuyên ngành Khoa học máy tính và Toán ứng dụng tại trường Đại học Harvard.

Giáo sư Valiant nổi tiếng với công trình nghiên cứu về khoa học máy tính lý thuyết. Ông được trao tặng giải thưởng A.M. Turing năm 2010 với nghiên cứu về máy học, độ phức tạp tính toán và tính toán song song, được ACM miêu tả là nhân vật anh hùng trong lĩnh vực Khoa học máy tính lý thuyết và là một hình mẫu cho sự can đảm và sáng tạo khi ông đề cập tới những vấn đề gốc rễ đầy nan giải trong khoa học.

Giáo sư Valiant cũng đã nhận giải thưởng Nevanlinna từ Hội liên hiệp Toán quốc tế năm 1986, giải thưởng Knuth năm 1997, và giải thưởng của Hiệp hội Khoa học máy tính lý thuyết châu Âu năm 2008. Ông được bầu là thành viên của Hiệp hội Hoàng gia năm 1991 và thành viên của Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ năm 2001.

Giáo sư Valiant được đào tạo tại Trường King’s College, Đại học Cambridge, Trường Đại học Hoàng gia London và cuối cùng là trường Đại học Warwick, nơi ông nhận bằng Tiến sỹ Khoa học máy tính năm 1974. Ông bắt đầu giảng dạy tại trường Đại học Harvard vào năm 1982, trước khi nhận giảng dạy tại một loạt các trường Đại học Carnegie Mellon, Đại học Leeds và Đại học Edinburgh.