Giáo sư Michael Eugene Porter

Giáo sư vị trí Bishop William Lawrence Trường Kinh doanh Harvard, Ludcke House Boston, Massachusetts Michael Eugene Porter là nhà kinh tế học, nhà nghiên cứu, tác giả, giáo viên, cố vấn chiến lược và diễn giả. Trong suốt sự nghiệp của mình tại Trường Kinh doanh Harvard, ông đã đưa lý thuyết kinh tế và các khái niệm chiến lược để giải quyết nhiều vấn đề thách thức mà các tập đoàn, nền kinh tế và xã hội phải đối mặt, bao gồm cạnh tranh và chiến lược công ty, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, và gần đây nhất là nước Mỹ hệ thống chính trị rối loạn chức năng.

Nghiên cứu sâu rộng của ông được công nhận rộng rãi trong các Chính phủ, tập đoàn, tổ chức chăm sóc sức khỏe, tổ chức phi chính phủ và giới học thuật trên toàn cầu.

Ông đạt kỷ lục 9 lần đoạt Giải thưởng McKinsey cho bài báo Harvard Business Review hay nhất trong năm. Giáo sư cũng là người nhận được 26 bằng tiến sĩ danh dự cũng như các danh hiệu quốc gia và nhà nước.

Chương trình đào tạo ban đầu của Giáo sư Porter là về kỹ thuật hàng không vũ trụ tại Đại học Princeton. Sau đó, ông lấy bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Harvard và bằng Tiến sĩ Kinh tế kinh doanh từ Trường Kinh tế Harvard. Cách tiếp cận nghiên cứu của ông – áp dụng lý thuyết kinh tế và các khái niệm quản lý để giải quyết các vấn đề hệ thống phức tạp – phản ánh những nền tảng đa ngành này.

Michael Porter là tác giả của 20 cuốn sách và hơn 130 bài báo.