Giáo sư Vivian Yam

Vivian Yam hiện là Giáo sư Philip Wong Wilson Wong về Hóa học và Năng lượng và Giáo sư Chủ nhiệm Hóa học tại Đại học Hồng Kông.

Bà được bầu làm Thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Thành viên Quốc tế của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, Thành viên Quốc tế của Viện hàn lâm Europaea, Thành viên của TWAS và Thành viên sáng lập của Học viện Khoa học Hồng Kông.

Bà đạt Giải thưởng L’Oréal-UNESCO cho Giải thưởng Nhà khoa học nữ năm 2011.

Bà đã nhận được một số giải thưởng, trong đó có Huy chương Thế kỷ RSC, Giải thưởng RSC Ludwig Mond, Huy chương Porter, Giải thưởng Giảng viên của Quỹ FACS, Giải thưởng Giảng viên APA Masuhara, Giải thưởng JPA Eikohsha, Giải thưởng Quốc tế JSCC, Giải thưởng Khoa học Tự nhiên Nhà nước, CCS-China Petroleum & Giải thưởng Đóng góp về Hóa học của Tập đoàn Hóa chất (Sinopec), Giải thưởng Hóa học Cơ kim CCS Huang Yao-Zeng, Thành viên Nghiên cứu Cấp cao Croucher, v.v.

Trọng tâm nghiên cứu của Giáo sư Vivian Yam bao gồm hóa học vô cơ/hữu cơ, hóa học siêu phân tử, quang vật lý và quang hóa, và các vật liệu chức năng phân tử dựa trên kim loại để cảm nhận, quang điện tử hữu cơ và nghiên cứu năng lượng.