Giáo sư Vũ Hà Văn

Giáo sư Vũ Hà Văn là Giáo sư vị trí Percey F. Smith về Toán học và Giáo sư Khoa học dữ liệu tại Đại học Yale, Hoa Kỳ. Ông nổi tiếng với các công trình số học tổ hợp và tổ hợp xác suất, lý thuyết ma trận ngẫu nhiên, và các ứng dụng của chúng trong khoa học tính toán.

Năm 2010, ông và Terence Tao chứng minh Circular Law – được biết đến như “dạng không đối xứng của luật bán vòng tròn Wigner”, một trong những câu hỏi mở nổi tiếng nhất trong lý thuyết ma trận ngẫu nhiên.

Từ năm 2018, ông cũng đóng vai trò là Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata (tập đoàn Vingroup).

Giáo sư Vũ Hà Văn đã đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, trong đó bao gồm Giải thưởng Polya được trao bởi Hiệp hội Toán học Ứng dụng và Công nghiệp (Society of Industrial and Applied Mathematics), Giải thưởng Fulkerson được trao bởi Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ (American Mathmatical Society).

Ông được Hiệp hội Toán học thống kê mời giảng bài giảng Medallion, và được bầu làm thành viên danh dự của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ và Hiệp hội Toán học Thống kê.

Sinh ra tại Hà Nội, Giáo sư Vũ Hà Văn theo học lớp năng khiếu tại trường THPT Chu Văn An và Hà Nội-Amsterdam. Năm 1987, ông đến Budapest (Hungary) để theo học đại học. Năm 1994, ông qua Mỹ làm Tiến sĩ tại trường Đại học Yale, và bảo vệ luận án năm 1998.

Ông nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu cao cấp (IAS) tại Princeton và Trung tâm Nghiên cứu Microsoft Research tại Redmond. Trước khi quay lại  Đại học Yale vào năm 2011, ông đã giảng dạy tại trường Đại học California San Diego (UC San Diego) và trường Đại học Rutgers.