Hội đồng Giải thưởng VinFuture gồm các nhà khoa học, nhà phát minh uy tín quốc tế đến từ các tổ chức giáo dục, nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Những thành tựu và đóng góp của họ trong ngành Khoa học - Công nghệ đã góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại và được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu. Hội đồng Giải thưởng chịu trách nhiệm xác lập quy trình quản lý Giải thưởng, đưa ra các tiêu chí đánh giá và lựa chọn người đạt giải.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG VINFUTURE

Giáo sư - Sir Richard Henry Friend, FRS

Đại học Cambridge
(Anh)
(Chủ tịch)

Tiến sỹ Padmanabhan Anandan

AI Matters Advisors LLC
(Hoa Kỳ)

Giáo sư Jennifer Tour Chayes

Đại học California, Berkeley
(Hoa Kỳ)

Giáo sư Pascale Cossart

Viện Pasteur, Paris
(Pháp)

Giáo sư Đặng Văn Chí

Viện Nghiên cứu Ung thư Ludwig, Brussels
(Bỉ)

Tiến sĩ Xuedong David Huang

Microsoft
(Hoa Kỳ)

Giáo sư Daniel Kammen

Đại học California, Berkeley
(Hoa Kỳ)

Giáo sư Gérard Albert Mourou

Trường Đại học École Polytechnique, Palaiseau
(Pháp)

Giáo sư - Sir Kostya S.Novoselov, FRS

Đại học Manchester (Anh); Đại học Quốc gia Singapore (Singapore)

Giáo sư Michael Eugene Porter

Trường Kinh doanh Harvard
(Hoa Kỳ)

Giáo sư Leslie Gabriel Valiant, FRS

Trường Kỹ thuật và Khoa học Ứng dụng Harvard
(Hoa Kỳ)

Giáo sư Vũ Hà Văn

Đại học Yale
(Hoa Kỳ)

Ngày xuất bản:
Chỉ đạo thực hiện: THẢO LÊ
Thực hiện: VĂN TOẢN
Nguồn tư liệu: VINFUTURE