Khát vọng
Tây Nguyên

47 năm sau nước nhà thống nhất, 36 năm thực hiện công cuộc Đổi mới và 20 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên, miền đại ngàn hùng vĩ phía tây Tổ quốc đã gặt hái được những thành tựu vô cùng to lớn.

Tuy nhiên, để mở đường lớn cho Tây Nguyên hướng về tương lai, ngày 6/10/2022, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW về “Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đây là một nghị quyết cực kỳ quan trọng, định hướng một tầm nhìn chiến lược, tạo ra những cơ hội mới cho Tây Nguyên hướng đến một khu vực phát triển xanh, phát triển bền vững, bảo tồn và phát huy bản sắc một không gian văn hóa độc đáo và đa dạng. Đó chính là khát vọng Tây Nguyên, khát vọng về một vùng đất đại ngàn trong lòng Tổ quốc ngày càng mạnh giàu và thịnh vượng …

Ngày xuất bản: 08/11/2022
Tổ chức thực hiện: Uông Thái Biểu-Hồng Minh
Nội dung: Uông Thái Biểu
Ảnh: Văn Bảo-Công Lý-Phan Hòa-Phúc Thắng-Văn Yên-Thanh Lộc, Lý Hoàng Long
Trình bày: Diệu Thu-Phương Nam