Tình hình phát triển kinh tế của Lào gần đây như thế nào?

Đường phố thủ đô Vientiane, Lào. (Ảnh: Xuân Sơn)

Đường phố thủ đô Vientiane, Lào. (Ảnh: Xuân Sơn)

Kinh tế Lào tiếp tục phát triển với tốc độ cao, liên tục, bình quân tăng trưởng GDP giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 5,8%, cơ cấu kinh tế có nhiều chuyển dịch. Năm 2020, dù chịu tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nhưng Lào vẫn đạt mức tăng trưởng dương, hoàn thành nhiều dự án lớn về kết nối hạ tầng, có những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, giáo dục, khoa học, kỹ thuật... GDP bình quân đầu người của Lào năm 2020 đạt khoảng 2.664 USD.

Tuy nhiên, tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 khiến kinh tế Lào tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, tỷ lệ lạm phát cao; tổng kim ngạch thương mại của Lào trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 8,3 tỷ USD. Các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và thu ngân sách năm 2021 gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của Covid-19.