Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Lê Quốc Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
Nguyễn Đức Lợi
Nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
Trần Trọng Dũng
Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh

12 Ủy viên Ban Thường vụ


Đoàn Xuân Bộ
Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo báo Quân đội nhân dân

Trương Văn Chuyển
Tổng Biên tập Báo Cần Thơ, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ

Trần Trọng Dũng
Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh

Phạm Mạnh Hùng
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam

Phạm Quang Khải
Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội nhà báo Bộ Công an

Nguyễn Đức Lợi
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Lê Quốc Minh
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Nguyễn Đức Nam
Tổng Biên tập báo Đà Nẵng, Chủ tịch Hội nhà báo thành phố Đà Nẵng

Tô Quang Phán
Chủ tịch Hội nhà báo thành phố Hà Nội

Nguyễn Tấn Phong
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh

Lê Ngọc Quang
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Vũ Việt Trang
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam


52 Ủy viên Ban Chấp hành


1. Nguyễn Ngọc Ánh
2. Trịnh Văn Ánh
3. Đoàn Xuân Bộ
4. Trương Văn Chuyển
5. Vũ Xuân Chường
6. Nguyễn Thanh Dũng
7. Trần Trọng Dũng
8. Trần Nam Đông
9. Nguyễn Thị Trường Giang
10. Nguyễn Xuân Hải
11. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
12. Nguyễn Thị Thục Hạnh
13. Phạm Ngọc Hân
14. Nguyễn Ngọc Hiển
15. Đoàn Minh Huấn
16. Tăng Chí Huấn
17. Phạm Mạnh Hùng
18. Đặng Thị Thu Hương
19. Phạm Quang Khải
20. Nguyễn Bảo Lâm
21. Tạ Thị Bích Loan
22. Đoàn Minh Long
23. Nguyễn Đức Lợi
24. Nguyễn Thành Lợi
25. Lê Quang Minh
26. Lê Quốc Minh
27. Nguyễn Đức Nam
28. Tạ Đình Nghĩa
29. Tô Quang Phán
30. Nguyễn Tấn Phong
31. Lê Hồng Phước
32. Lê Ngọc Quang
33. Đào Phạm Hoàng Quyên
34. Mai Ngọc Quỳnh
35. Nguyễn Hồng Sâm
36. Lê Xuân Sơn
37. Trần Thái Sơn
38. Phạm Đức Thái
39. Nguyễn Ngọc Thạch
40. Phan Toàn Thắng
41. Nguyễn Ngọc Toàn
42. Đinh Xuân Toản
43. Nguyễn Kim Tôn
44. Vũ Việt Trang
45. Vũ Xuân Trường
46. Lã Minh Tuấn
47. Lê Thanh Tuấn
48. Mai Vũ Tuấn
49. Nguyễn Mạnh Tuấn
50. Phạm Anh Tuấn
51. Trương Đức Minh Tứ
52. Hà Ngọc Văn


Trình bày: QUỐC DŨNG - ĐỨC DUY
Ảnh: THÀNH ĐẠT