Các nội dung chính

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Sáng 23/5, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 23/5, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: DUY LINH)

Tại Kỳ họp thứ ba, bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian để xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, sâu rộng, hiệu quả Chương trình tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa kết thúc tốt đẹp, đem lại những động lực thúc đẩy quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII trong một bối cảnh mới cho đất nước.

Ngày xuất bản: 23/05/2022
Thực hiện: TRUNG HƯNG
Ảnh: DUY LINH