Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 đến 7/12/2023, thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7 đến 10/12/2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất nhằm tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết chặt chẽ, hợp tác toàn diện giữa ba nước, đồng thời thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thực tiễn giữa ba Quốc hội. Chuyến thăm nhằm củng cố và mở rộng nền tảng quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam và Thái Lan trong mọi lĩnh vực, trên tất cả các kênh..

ĐƯA QUAN HỆ BA NƯỚC
TIẾP TỤC ĐI VÀO CHIỀU SÂU

Quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa ba Đảng, ba Nhà nước và nhân dân ba nước có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt, cần được giữ gìn, vun đắp để ngày càng phát triển, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác

Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia và quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp, trong đó hợp tác kinh tế đạt được nhiều thành quả, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa ba nước.

Được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân không ngừng vun đắp, tình hữu nghị, đoàn kết giữa ba nước ngày càng gắn bó, sâu sắc hơn. Để kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong năm 2022, Việt Nam đã phối hợp Lào và Campuchia tổ chức thành công nhiều hoạt động trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia với nhiều hình thức phong phú. Những hoạt động kỷ niệm này giúp nhân dân ba nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về các mối quan hệ Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia.

Ngày 20/11/2022, tại Đại hội đồng AIPA 43, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia và Chủ tịch Quốc hội Lào ký Tuyên bố chung chính thức thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam.

Ngày 20/11/2022, tại Đại hội đồng AIPA 43, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia và Chủ tịch Quốc hội Lào ký Tuyên bố chung chính thức thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam.

Trong những năm qua, quan hệ giữa ba đảng, ba nước tiếp tục được củng cố trên các lĩnh vực. Trên kênh đảng, mối quan hệ này tiếp tục được tăng cường thông qua việc tổ chức thành công các cuộc gặp hằng năm giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia. Tháng 9 vừa qua, ba nhà lãnh đạo đứng đầu ba đảng đã có Cuộc gặp cấp cao Việt Nam-Campuchia-Lào để thống nhất những định hướng lớn cho hợp tác giữa ba đảng, ba nước trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của người dân.

Theo cơ chế họp luân phiên hai năm một lần, Thủ tướng Chính phủ ba nước thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác, phát triển tại khu vực Tam giác phát triển và kết nối ba nền kinh tế.

Ba nước cũng tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác ba bên của chính phủ, quốc hội, bộ, ngành và đoàn thể góp phần thúc đẩy hợp tác, cũng như thiết lập một số cơ chế hợp tác mới, trong đó có Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ ba nước tại Việt Nam.

Ngày 1/12/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: quochoi.vn

Ngày 16/5/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: quochoi.vn

Ngày 5/10/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: TTXVN

Ngày 25/11/2023, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena. Ảnh: TTXVN

Ngày 1/12/2023, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông Quốc hội Campuchia Sous Yara đồng chủ trì cuộc làm việc giữa các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia. Ảnh: quochoi.vn

Ngày 1/12/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: quochoi.vn

Ngày 16/5/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: quochoi.vn

Ngày 5/10/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: TTXVN

Ngày 25/11/2023, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena. Ảnh: TTXVN

Ngày 1/12/2023, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông Quốc hội Campuchia Sous Yara đồng chủ trì cuộc làm việc giữa các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia. Ảnh: quochoi.vn

Nâng cao vai trò cơ quan lập pháp

Trong tổng thể quan hệ tốt đẹp trên các kênh Đảng và Nhà nước, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Lào và Quốc hội Campuchia tiếp tục có những bước phát triển, đóng góp quan trọng vào việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa ba nước.

Các cơ chế hợp tác cấp ủy ban ba bên, gồm: Hội nghị giữa ba Ủy ban Đối ngoại, Hội nghị giữa ba Ủy ban Quốc phòng-An ninh, Hội nghị giữa ba Ủy ban Tài chính, Ngân sách được tổ chức định kỳ hai năm một lần theo hình thức luân phiên.

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Lào-Campuchia; để đồng bộ với các cơ chế hợp tác cấp cao giữa ba nước nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương hợp tác ba nước đã được người đứng đầu ba Đảng thống nhất, cũng như giám sát, thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa ba nước nói chung, tại khu vực Tam giác phát triển nói riêng, góp phần đưa mối quan hệ ba nước, ba Quốc hội đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Quốc hội Việt Nam đã chủ động đề xuất với Quốc hội Lào, Quốc hội Campuchia và nhận được sự đồng thuận cao về việc nâng cấp cơ chế Hội nghị cấp Ủy ban giữa Quốc hội ba nước thành Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 43 Hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA-43), ba Chủ tịch Quốc hội ba nước đã ký Tuyên bố chung chính thức thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam. Theo đó, Hội nghị được tổ chức hai năm một lần do ba Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì trên cơ sở luân phiên theo thứ tự bảng chữ cái.

Quốc hội là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân, chính vì vậy nội dung mà Hội nghị cấp cao lần này sẽ thảo luận rất quan trọng bởi ba Quốc hội sẽ đại diện cho người dân ba nước tiếp tục thúc đẩy việc tổ chức thực hiện các thỏa thuận mà chính phủ ba nước đã ký với nhau, sao cho đem lại hiệu quả cao nhất.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak

Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, là sự triển khai, cụ thể hóa nội dung của cuộc gặp giữa ba Bộ Chính trị ba Đảng. Là cơ chế hợp tác ba bên mới, Hội nghị sẽ tạo động lực đưa mối quan hệ ba nước nói chung, ba quốc hội nói riêng, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Lào với chủ đề “Tăng cường vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào, Việt Nam”. Thông điệp của Hội nghị là “Hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và hợp tác vì thịnh vượng và phát triển bền vững”.

Hội nghị có các phiên họp với chủ đề thảo luận về đối ngoại là “Tăng cường vai trò của Nghị viện Campuchia, Lào và Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác, đoàn kết và thịnh vượng”; về kinh tế, văn hóa-xã hội là “Tăng cường hợp tác Nghị viện trong thúc đẩy kết nối ba nền kinh tế Campuchia, Lào và Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm”; về quốc phòng an ninh là “Tăng cường vai trò giám sát của Nghị viện Campuchia, Lào và Việt Nam đối với công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định”.

Trong chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm và làm việc tại Lào nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hiệu quả giữa hai nước.

Tôi tin rằng chuyến thăm này sẽ không chỉ góp phần quan trọng để tăng cường chất lượng, hiệu quả của mối quan hệ đoàn kết và sự hợp tác toàn diện như các lãnh đạo cấp cao giữa hai nước đã thống nhất trong các kỳ họp vừa qua, mà còn góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ nghị viện.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng

THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
TĂNG CƯỜNG VIỆT NAM-THÁI LAN

Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976. Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2013. Trên cơ sở đó, quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trong tất cả các lĩnh vực. Được nâng cấp lên Đối tác chiến lược tăng cường năm 2015, quan hệ Việt Nam-Thái Lan ngày càng được củng cố và phát triển hơn nữa.

Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp. Hai bên đang tích cực thúc đẩy Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022-2027.

Ngày 7/8/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wanmuhamadnoor Matha nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 44. Ảnh: quochoi.vn

Ngày 7/8/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wanmuhamadnoor Matha nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 44. Ảnh: quochoi.vn

Quan hệ chính trị, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố. Tiếp xúc cấp cao và các cấp, cũng như cơ chế hợp tác song phương, như Ủy ban hỗn hợp thương mại, Đối thoại chính sách quốc phòng, Tham khảo chính trị…, được duy trì hiệu quả, góp phần củng cố tin cậy chính trị và tăng cường hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Hợp tác kinh tế tiếp tục phát triển tích cực và là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch hai chiều đạt gần 21,6 tỷ USD năm 2022, tăng 15,2% so năm 2021. Tính đến hết tháng 9/2023, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 14,1 tỷ USD. Thái Lan đứng thứ 9 trong số các nước có đầu tư tại Việt Nam với 715 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 13,7 tỷ USD.

Hai nước đang tích cực triển khai chiến lược “Ba kết nối”, bao gồm: kết nối chuỗi cung ứng; kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Ngày 6/8/2023, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường gặp Tổng Thư ký Hạ viện Vương quốc Thái Lan. Ảnh: daibieunhandan.vn

Ngày 6/8/2023, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường gặp Tổng Thư ký Hạ viện Vương quốc Thái Lan. Ảnh: daibieunhandan.vn

Bên cạnh đó, hợp tác trong các lĩnh vực: văn hóa, du lịch, giáo dục, giao lưu nhân dân… cũng được chú trọng thúc đẩy.

Về hợp tác đa phương, hai nước tiếp tục phối hợp lập trường chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt tại: Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), các cơ chế tiểu vùng Mekong…

Quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp thời gian qua không ngừng được thúc đẩy và phát triển tốt đẹp. Hai bên duy trì trao đổi nhiều đoàn cấp lãnh đạo, các ủy ban và nghị sĩ, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ngày 19/12/2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng tiếp Đoàn Ủy ban Thường trực về hành chính của Hạ viện Thái Lan. Ảnh: daibieunhandan.vn

Ngày 19/12/2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng tiếp Đoàn Ủy ban Thường trực về hành chính của Hạ viện Thái Lan. Ảnh: daibieunhandan.vn

Hai bên duy trì tiếp xúc các cấp, nhất là bên lề các hội nghị nghị viện đa phương. Tháng 8 vừa qua, nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 tại Jakarta, Indonesia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Mahamad Noor Matha, cùng trao đổi về hợp tác song phương.

Chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau khi Thái Lan thành lập chính phủ mới. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhằm thể hiện sự coi trọng với quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan. Thông qua các hoạt động trong chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng, trong khuôn khổ song phương và đa phương. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để hai bên trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Ngày 19/12/2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xã giao Đoàn Ủy ban Thường trực về Hành chính của Hạ viện Vương quốc Thái Lan. Ảnh: daibieunhandan.vn

Ngày 19/12/2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xã giao Đoàn Ủy ban Thường trực về Hành chính của Hạ viện Vương quốc Thái Lan. Ảnh: daibieunhandan.vn

Ngày 12/6/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sarun Charoensuwan. https://baoquocte.vn

Ngày 12/6/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sarun Charoensuwan. https://baoquocte.vn

Ngày 13/6/2023, đã diễn ra kỳ họp lần thứ 9 Tham khảo chính trị Việt Nam-Thái Lan. Ảnh: dangcongsan.vn

Ngày 13/6/2023, đã diễn ra kỳ họp lần thứ 9 Tham khảo chính trị Việt Nam-Thái Lan. Ảnh: dangcongsan.vn

Item 1 of 3

Ngày 19/12/2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xã giao Đoàn Ủy ban Thường trực về Hành chính của Hạ viện Vương quốc Thái Lan. Ảnh: daibieunhandan.vn

Ngày 19/12/2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xã giao Đoàn Ủy ban Thường trực về Hành chính của Hạ viện Vương quốc Thái Lan. Ảnh: daibieunhandan.vn

Ngày 12/6/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sarun Charoensuwan. https://baoquocte.vn

Ngày 12/6/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sarun Charoensuwan. https://baoquocte.vn

Ngày 13/6/2023, đã diễn ra kỳ họp lần thứ 9 Tham khảo chính trị Việt Nam-Thái Lan. Ảnh: dangcongsan.vn

Ngày 13/6/2023, đã diễn ra kỳ họp lần thứ 9 Tham khảo chính trị Việt Nam-Thái Lan. Ảnh: dangcongsan.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất nhằm triển khai chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng trong thúc đẩy hợp tác với Lào và Campuchia trên kênh hợp tác nghị viện và Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược đối với hợp tác tiểu vùng Mekong đến năm 2030, nhằm đáp ứng yêu cầu cả về đối nội và đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới. Chuyến công tác cũng nhằm tăng cường tin cậy với các nước đối tác, trong đó có Thái Lan; xây dựng và củng cố quan hệ cá nhân giữa các lãnh đạo cấp cao hai bên.

Tổ chức thực hiện: CHU HỒNG THẮNG – PHẠM TRƯỜNG SƠN
Nội dung: NINH SƠN - VI AN
Nguồn tư liệu: BỘ NGOẠI GIAO, TTXVN
Trình bày: NGÔ HƯƠNG