Chiến thắng Điện Biên Phủ

KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ

Thực dân Pháp thất thủ tại Điện Biên Phủ. Nhân dân Việt Nam có thêm một chiến thắng vĩ đại trong những trang sử giữ nước.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thất bại này. Một trong số đó là sự chủ quan của Thực dân Pháp khi xây dựng Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, coi đây là một “pháo đài không thể công phá” và tin chắc “sẽ gây cho Việt Minh một thất bại nghiêm trọng”.