“Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vào 70 năm trước đã trở thành một trong những ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo mãnh liệt với các văn nghệ sỹ cách mạng Việt Nam.

Trong suốt 70 năm qua, không biết bao nhiêu tác phẩm văn, thơ, nhạc, họa, múa, sân khấu, điện ảnh... của nền văn nghệ cách mạng Việt Nam đã ra đời từ niềm xúc động lớn lao trước chiến thắng vĩ đại ngày 7/5/1954, chấm dứt chín năm trường kỳ chống Pháp.