Năm 2022 ghi mốc son đặc biệt: Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022). Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 vừa được chính thức phát động, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHXHCN Việt Nam của Thủ tướng nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh. Nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị khẳng định quyết tâm của cả hai nước gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Thắm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt

Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa Việt Nam và Lào đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản quý giá của hai dân tộc.

Chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1962, Việt Nam và Lào đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai dân tộc. Với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ này, hai bên đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, khẳng định tình cảm vô tư trong sáng, cam kết cùng kề vai sát cánh trong sự nghiệp bảo vệ độc lập, hòa bình, phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước. Đây là cơ sở vững chắc để tăng cường và mở rộng quan hệ giữa hai nước, tạo tiền đề cho nhiều thỏa thuận hợp tác toàn diện sau này.

Chủ tịch Suphanouvong từng khẳng định:

Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào-Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông

Trải qua chặng đường 60 năm, quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước tại mỗi nước.

Nhằm kỷ niệm những sự kiện quan trọng giữa hai nước trong năm 2022, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 8 đến 10/1, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến và tiếp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa với nội dung sâu sắc, phù hợp và có sức lan tỏa trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định, các hoạt động trong năm nay sẽ góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dự Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dự Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Thủ tướng hai nước thực hiện nghi lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Thủ tướng hai nước thực hiện nghi lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cùng đại biểu hai nước tại Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cùng đại biểu hai nước tại Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. 

Item 1 of 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dự Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dự Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Thủ tướng hai nước thực hiện nghi lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Thủ tướng hai nước thực hiện nghi lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cùng đại biểu hai nước tại Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cùng đại biểu hai nước tại Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. 

Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức với những hoạt động kỷ niệm trang trọng, phong phú, thiết thực và sôi động ở cả hai nước. Trong đó, hai nước chú trọng tổ chức giao lưu thanh niên, sinh viên, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, để các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai nước; từ đó ý thức rõ được trách nhiệm và thêm quyết tâm trong việc bảo vệ và gìn giữ mối quan hệ vô giá này.

Nâng tầm hợp tác toàn diện

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và lãnh đạo cấp cao Việt Nam đều đánh giá cao những thành tựu quan trọng và toàn diện mà hai nước đã đạt được thời gian qua. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Chính phủ Lào, nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, tự chủ và phồn vinh.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030.

Về những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua, trong các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, cũng như tại Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, hai bên đều bày tỏ hài lòng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng được củng cố và tăng cường, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào vẫn phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Hai bên duy trì đà phát triển trên tất cả các kênh và lĩnh vực hợp tác song phương. Hợp tác quốc phòng, an ninh, ngoại giao và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, khu vực tiếp tục được tăng cường. Hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương ngày càng được đẩy mạnh.

Đặc biệt kim ngạch thương mại song phương đạt 1,3 tỷ USD trong năm 2021, tăng hơn 30% so cùng kỳ năm 2020; vốn đầu tư Việt Nam vào Lào đạt 112 triệu USD, tăng 27% so cùng kỳ năm 2020.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hai bên cũng giành cho nhau sự chia sẻ và hỗ trợ kịp thời, thiết thực, góp phần ngăn chặn dịch bệnh, cũng như thúc đẩy phục hồi kinh tế-xã hội tại mỗi nước.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp dưới các hình thức linh hoạt; triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai bên và các nội dung tại Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào; phối hợp triển khai hiệu quả các Nghị định thư, kế hoạch hợp tác về an ninh-quốc phòng; ủng hộ nhau giữ vững ổn định an ninh-xã hội.

Thủ tướng Chính phủ hai nước chứng kiến Lễ ký kết giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào.

Thủ tướng Chính phủ hai nước chứng kiến Lễ ký kết giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào.

Với mong muốn nâng tầm trụ cột hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế; trong đó có kết nối hạ tầng cơ sở cứng và mềm; giúp Lào thực hiện thành công mục tiêu trở thành trung tâm logistics tại khu vực và có kết nối ra biển, đại dương.

Hai bên cam kết phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận về hợp tác kinh tế; giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các cơ chế chính sách mới phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam-Lào, tạo lập hành lang pháp lý ổn định và minh bạch, môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục-đào tạo, trong đó ưu tiên hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tăng cường giao lưu về văn hóa, thể thao và du lịch; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Hai nước nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Hai bên khẳng định cùng các nước ASEAN ủng hộ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022, duy trì đoàn kết, thống nhất trong ASEAN, đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng, nâng cao vai trò trung tâm của Hiệp hội trong khu vực và trên thế giới.

Kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, cũng như tại Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, góp phần tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào phát triển ở mỗi nước, góp phần thúc đẩy hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thành công của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 góp phần tiếp tục khắc sâu tình cảm gắn bó anh em, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào.