Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công rất tốt đẹp, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội. Trong trạng thái bình thường mới, đất nước ta đã nỗ lực đạt được những kết quả ấn tượng về cả chính trị, kinh tế, đối ngoại…THÁNG 1

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Duy Linh)

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh: Duy Linh)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: Duy Linh)

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh: Duy Linh)

Các đồng chí Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: Duy Linh)

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Duy Linh)

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh: Duy Linh)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: Duy Linh)

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh: Duy Linh)

Các đồng chí Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: Duy Linh)

Sáng 26/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể, bắt đầu chương trình làm việc chính thức.

Diễn ra đến ngày 2/2/2021 với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội Đảng lần thứ XIII là đại hội có số đại biểu đông nhất trong 13 kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, với 1.587 đại biểu tham dự.

Đại hội có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; đánh giá công tác xây dựng Đảng và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội XIII xác định tầm nhìn xa hơn đến giữa thế kỷ XXI, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành cho mỗi chặng đường; thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển, tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

THÁNG 2

- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư
- Lô vaccine phòng Covid-19 đầu tiên về tới Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng)

Sáng 18/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII nhằm đánh giá về tình hình chăm lo, tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2021.

Trong phiên họp này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản đồng ý với Tờ trình của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế về chủ trương mua và sử dụng vaccine phòng Covid-19 cho nhân dân Việt Nam. Kinh phí mua, vận chuyển, bảo quản, sử dụng chủ yếu từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Việc mua, sử dụng vaccine được tiến hành trong điều kiện khẩn cấp và áp dụng mua sắm trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật, theo các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và của nhà sản xuất.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tổ chức tốt việc mua và sử dung vaccine phòng Covid-19; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu, tổ chức sản xuất vaccine phòng Covid-19 trong nước đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, thích ứng với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Ngày 24/2, lô vaccine phòng Covid-19 đầu tiên đã về tới Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Lô vaccine có 117.600 liều của hãng Astrazeneca.

THÁNG 3

Quốc hội kiện toàn nhân sự lãnh đạo bộ máy Nhà nước

Quang cảnh kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Trần Hải)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Duy Linh)

Đồng chí Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội, sáng 31/3/2021. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước, sáng 5/4/2021. (Ảnh: Trần Hải)

Đồng chí Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng, chiều 5/4/2021. (Ảnh: Trần Hải)

Quang cảnh kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Trần Hải)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Duy Linh)

Đồng chí Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội, sáng 31/3/2021. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước, sáng 5/4/2021. (Ảnh: Trần Hải)

Đồng chí Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng, chiều 5/4/2021. (Ảnh: Trần Hải)

Ngày 24/3, Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV khai mạc, đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV. Kỳ họp diễn ra trong vòng 12 ngày, từ 24/3 đến 8/4. Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với nội dung trọng tâm là tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 và kiện toàn nhân sự lãnh đạo bộ máy Nhà nước.

Trong đó, đáng chú ý, về công tác nhân sự, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao.

Cụ thể, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, ba Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước...

Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tiến hành tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp.

THÁNG 4

Việt Nam ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư

Người dân từ số nhà 260 đến 266 phố Bà Triệu, Hà Nội được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: Thành Đạt)

Trẻ em nhỏ và người cao tuổi được nhân viên y tế quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trước. (Ảnh: Thành Đạt)

Người dân từ số nhà 260 đến 266 phố Bà Triệu, Hà Nội được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: Thành Đạt)

Trẻ em nhỏ và người cao tuổi được nhân viên y tế quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trước. (Ảnh: Thành Đạt)

Ngày 27/4, sau đúng một tháng (kể từ ngày 26/3) nước ta ghi nhận ca mắc Covid-19 trong nước đầu tiên là 1 ca lây nhiễm từ ca nhập cảnh tại nơi cách ly ở Yên Bái.

Đây được xem là ca mắc đánh dấu đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư tại Việt Nam. Tại thời điểm đó, Việt Nam có tổng cộng 2.857 bệnh nhân Covid-19. Và kể từ sau đó, nước ta bắt đầu ghi nhận thêm nhiều ca mắc ở các tỉnh, thành phố và dịch bùng phát, lan rộng khắp cả nước.

THÁNG 5

Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Người dân thông Víp, xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội vui Ngày hội non sông. (Ảnh: Hà Nam)

Thành viên tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 5, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã mang hòm phiếu phụ đến các gia đình. (Ảnh: Duy Linh)

Cử tri Khu phố 4, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 122. (Ảnh: www.hcmcpv.org.vn)

Cử tri trên đảo Sơn Ca, thuộc quần đảo Trường Sa cùng cả nước thực hiện quyền công dân. (Ảnh: TTXVN)

Công dân thuộc diện F1 tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vực cách ly Trung đoàn 833, phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh. (Ảnh: Duy Linh)

Chuẩn bị hòm phiếu tại điểm bầu cử Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. (Ảnh: TTXVN)

Người dân thông Víp, xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội vui Ngày hội non sông. (Ảnh: Hà Nam)

Thành viên tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 5, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã mang hòm phiếu phụ đến các gia đình. (Ảnh: Duy Linh)

Cử tri Khu phố 4, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 122. (Ảnh: www.hcmcpv.org.vn)

Cử tri trên đảo Sơn Ca, thuộc quần đảo Trường Sa cùng cả nước thực hiện quyền công dân. (Ảnh: TTXVN)

Công dân thuộc diện F1 tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vực cách ly Trung đoàn 833, phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh. (Ảnh: Duy Linh)

Chuẩn bị hòm phiếu tại điểm bầu cử Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 23/5, cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong buổi họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, vào chiều 10/6, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất từ trước đến nay với 99,6%.

Theo đồng chí Bùi Văn Cường, kết quả bầu được 499 đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh, một cuộc bầu cử với quy mô lớn như vậy được tổ chức thành công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 càng khẳng định niềm tin của nhân dân với chế độ, với Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Có được kết quả này chính là do sự đồng tâm, hiệp lực, sự đoàn kết, ủng hộ của toàn dân, ý thức và trách nhiệm cao trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam - bài học kinh nghiệm này đã được đúc rút qua lịch sử dân tộc và tiếp tục phát huy, tỏa sáng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

THÁNG 6

Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tạo nên kỳ tích khi lần đầu tiên giành vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Trận đấu thứ 2 thuộc vòng loại 3 World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia. (Ảnh: Thành Đạt)

Tiến Linh ghi bàn gỡ 1-3 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 84, trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), ngày 15/6/2021, trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World cup 2022. (Ảnh: TTXVN)

Nhận đường chuyền của Đức Huy, Minh Vương ghi bàn gỡ 2-3 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 90+3, trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), ngày 15/6/2021, trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World cup 2022. (Ảnh: TTXVN)

HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam rời Hà Nội, sang A-rập Xê-út để tham dự trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh: Thành Đạt)

Việt Nam lập kỳ tích lần đầu tiên vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh: TTXVN)

Trận đấu thứ 2 thuộc vòng loại 3 World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia. (Ảnh: Thành Đạt)

Tiến Linh ghi bàn gỡ 1-3 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 84, trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), ngày 15/6/2021, trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World cup 2022. (Ảnh: TTXVN)

Nhận đường chuyền của Đức Huy, Minh Vương ghi bàn gỡ 2-3 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 90+3, trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), ngày 15/6/2021, trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World cup 2022. (Ảnh: TTXVN)

HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam rời Hà Nội, sang A-rập Xê-út để tham dự trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh: Thành Đạt)

Việt Nam lập kỳ tích lần đầu tiên vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 15/6, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã ghi dấu ấn cho lịch sử thể thao nước nhà, khi lần đầu tiên giành vé vào vòng loại thứ ba - vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với tư cách là một trong 5 đội đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất tại vòng loại thứ hai. Việt Nam cũng là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở vòng loại cuối cùng.

THÁNG 7

- Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV
- Giãn cách xã hội nhiều tỉnh, thành phố
- Phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 lớn nhất trong lịch sử

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Duy Linh)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Duy Linh)

63 xe vận chuyển vaccine và 63 xe tiêm lưu động tiếp sức cho chống dịch. (Ảnh:VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 toàn quốc. (Ảnh: VGP)

Tiêm phòng vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)

(Ảnh: Ngô Trần Hải An)

Đường phố Hà Nội vắng vẻ những ngày giãn cách. (Ảnh: Thành Đạt)

(Ảnh: Ngô Trần Hải An)

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Duy Linh)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Duy Linh)

63 xe vận chuyển vaccine và 63 xe tiêm lưu động tiếp sức cho chống dịch. (Ảnh:VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 toàn quốc. (Ảnh: VGP)

Tiêm phòng vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)

(Ảnh: Ngô Trần Hải An)

Đường phố Hà Nội vắng vẻ những ngày giãn cách. (Ảnh: Thành Đạt)

(Ảnh: Ngô Trần Hải An)

Sáng 20/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV đã chính thức khai mạc. Kỳ họp diễn ra trong vòng 9 ngày (từ 20 đến 28/7), trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Các cơ quan hữu quan, bộ, ngành, địa phương vẫn phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch.

Tại kỳ họp này, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội, trong đó gợi mở, nhấn mạnh những định hướng lớn, quan trọng để Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Về công tác tổ chức, nhân sự, đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng. Quốc hội đã quyết định số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cơ cấu tổ chức của Chính phủ; cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ (gồm Thủ tướng Chính phủ, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ và 22 bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ).

Quốc hội đã bầu, phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Đồng thời, phê chuẩn 4 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sáng 10/7, Bộ Y tế phối hợp Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tổ chức lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 toàn quốc. Tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên toàn quốc.

Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng tại Việt Nam với mục tiêu tiêm cho khoảng 75 triệu người với 150 triệu mũi tiêm trong nửa cuối của năm 2021 và đầu năm 2022.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 này đã có sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông và Giao thông vận tải. Các cơ quan đã thiết lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai trên quan điểm thống nhất “tiêm nhanh nhất, nhiều nhất, rộng nhất, bảo đảm an toàn, hiệu quả, công bằng và công khai”.

Chiến dịch huy động tổng lực các lực lượng với hàng chục nghìn cơ sở y tế, hàng vạn cán bộ y tế và các lực lượng khác trong cả nước Trung ương và địa phương, gồm cả lực lượng dân y và quân y, cả công lập và tư nhân. Chiến dịch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng với việc đưa vào sử dụng Sổ sức khỏe điện tử để quản lý quá trình tiêm chủng của từng người dân.

Ngày 17/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công văn đồng ý áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 19 tỉnh, thành phố phía nam, gồm: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang.

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày, thời điểm áp dụng không muộn hơn 0 giờ ngày 19/7.

Tối 23/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ra Chỉ thị 17CT-UBND về việc Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có công điện yêu cầu 19 tỉnh, thành phố phía nam giãn cách xã hội thêm 14 ngày, các địa phương gồm: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang.

THÁNG 8

TP Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội, cả nước dồn lực hỗ trợ TP Hồ Chí Minh

(Ảnh: Ngô Trần Hải An)

(Ảnh: Ngô Trần Hải An)

Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai tổ chức lễ xuất quân 1.500 giảng viên, sinh viên của trường lên đường chi viện thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Thành Đạt)

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức. (Ảnh: Ngô Trần Hải An)

(Ảnh: Ngô Trần Hải An)

Quân đội hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ngô Trần Hải An)