DOC RA ĐỜI NHƯ THẾ NÀO?

Biển Ðông là biển nửa kín ở Thái Bình Dương. Là tuyến đường vận tải quốc tế nhộn nhịp, cùng trữ lượng tài nguyên thiên thiên phong phú, Biển Đông gắn với lợi ích của nhiều quốc gia ở cả trong và ngoài khu vực.

Trước những diễn biến phức tạp của khu vực Biển Đông cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, cả ASEAN và Trung Quốc đều nhận thấy cần thiết có một bộ quy tắc ứng xử để điều chỉnh hành vi của các bên liên quan tại Biển Đông. Trên cơ sở đó, năm 2000, ASEAN và Trung Quốc đã chính thức khởi động tiến trình đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Ngày 4/11/2002, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 8 tại Phnom Penh của Campuchia, các nước ASEAN và Trung Quốc đã cùng nhau ký DOC. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 4/11/2002, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 8 tại Phnom Penh của Campuchia, các nước ASEAN và Trung Quốc đã cùng nhau ký DOC. (Ảnh: TTXVN)

Trong quá trình đàm phán COC, ASEAN và Trung Quốc nhất trí trước mắt thông qua Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) như là một văn kiện chính trị giữa hai bên, nhằm tạo cơ sở cho việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Ngày 4/11/2002, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 8 tại Phnom Penh của Campuchia, các nước ASEAN và Trung Quốc đã cùng nhau ký DOC.

DOC thể hiện nhiều cam kết về việc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và các văn kiện Năm Nguyên tắc chung sống hòa bình, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), cùng cam kết về các hành vi được khuyến khích và các hành vi cần kiềm chế tại Biển Đông…