DOC: VĂN KIỆN QUAN TRỌNG VỀ ỨNG XỬ Ở BIỂN ĐÔNG

Tàu khai thác hải sản của ngư dân thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. (Ảnh: NGUYỄN THÀNH)

Tàu khai thác hải sản của ngư dân thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. (Ảnh: NGUYỄN THÀNH)

Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được các nước ASEAN và Trung Quốc ký ngày 4/11/2002 tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 8 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

DOC là văn kiện chính trị đầu tiên mà ASEAN và Trung Quốc đạt được liên quan vấn đề Biển Đông và được coi là bước đột phá trong quan hệ hai bên. Trên cơ sở đó, các bên tham gia cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực; đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc; nỗ lực thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH DOC

DOC ra đời như thế nào?

Biển Ðông là biển nửa kín ở Thái Bình Dương. Là tuyến đường vận tải quốc tế nhộn nhịp, cùng trữ lượng tài nguyên thiên thiên phong phú…

Xem câu trả lời

DOC gồm những nội dung chính nào?

Mục đích đầu tiên và quan trọng nhất của DOC được nêu ngay trong phần mở đầu của Tuyên bố...

Xem câu trả lời

Quy tắc hướng dẫn thực thi DOC gồm những nội dung gì?

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 44 tại...    

Xem câu trả lời

TIẾN TRÌNH THỰC THI DOC     

Nội dung chính của Nguyên tắc 6 điểm gắn kết ASEAN là gì?

Sau những nỗ lực của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, đặc biệt là các cuộc tham vấn trực tiếp với các Bộ trưởng…

Xem câu trả lời

Quá trình thực thi DOC diễn ra như thế nào?

DOC là văn kiện giữa ASEAN và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, được viện dẫn và tham chiếu trước các hành vi của các nước trên Biển Đông...

Xem câu trả lời

DOC đóng vai trò như thế nào trong duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông?

Việc ký kết DOC năm 2002 là một bước tiến quan trọng trong đối thoại giữa ASEAN và Trung Quốc...

Xem câu trả lời

DOC là văn kiện chính trị đầu tiên mà ASEAN và Trung Quốc đạt được liên quan vấn đề Biển Đông và được coi là bước đột phá trong quan hệ hai bên.

QUAN ĐIỂM CỦA VIỆT NAM VỀ DOC   

Việt Nam có quan điểm như thế nào về DOC?

Với chủ trương đối ngoại hòa bình, khi chưa phải là thành viên của ASEAN, Việt Nam đã nhiệt liệt ủng hộ Tuyên bố năm 1992 của ASEAN về Biển Ðông.…

Xem câu trả lời

Ngày xuất bản: 6/12/2022
Tổ chức thực hiện: CHU HỒNG THẮNG-PHẠM TRƯỜNG SƠN
Nội dung: SƠN NINH - NHƯ NGỌC
Trình bày: HOÀNG HÀ
Nguồn tư liệu: Bộ Ngoại giao, asean.org