NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGUYÊN TẮC 6 ĐIỂM GẮN KẾT ASEAN LÀ GÌ?

Sau những nỗ lực của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, đặc biệt là các cuộc tham vấn trực tiếp với các Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Philippines và Campuchia, tháng 7/2012, các nước ASEAN đã công bố văn kiện Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông, một văn bản khẳng định sự đoàn kết trong ASEAN, cũng như tạo cơ sở bảo đảm các bên liên quan tôn trọng, tuân thủ trong cách hành xử ở Biển Đông.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã khẳng định lại cam kết của các nước thành viên đối với 6 nguyên tắc gồm: Thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); hướng dẫn thực hiện DOC; sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); hoàn toàn tôn trọng các nguyên tắc đã được công nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; tất cả các bên tiếp tục kiềm chế và không sử dụng vũ lực; giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp các nguyên tắc đã được công nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS.

Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông khẳng định lại các nguyên tắc cơ bản của Hiệp hội trong vấn đề Biển Đông, qua đó một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, nhất trí của ASEAN và việc Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong các vấn đề nóng của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 23 diễn ra ngày 12/11/2020 theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 23 diễn ra ngày 12/11/2020 theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: DUY LINH)

Sự ra đời của Nguyên tắc 6 điểm về vấn đề Biển Đông khẳng định rằng, hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông là mối quan tâm chung của các nước ASEAN, cũng như của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh tình hình Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở khu vực, việc ra tuyên bố Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông khẳng định lại lập trường của ASEAN, yêu cầu các bên liên quan tôn trọng, tuân thủ các cam kết mang tính khu vực và luật pháp quốc tế trong hành xử ở Biển Đông.

Với các nguyên tắc này, ASEAN coi Biển Đông là vấn đề chung của khối. Theo đó, tất cả các nước thành viên phải có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và UNCLOS, thực hiện đầy đủ DOC, sớm xây dựng COC để bảo đảm hiệu quả hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông.