LIÊN HỢP QUỐC HOẠT ĐỘNG DỰA TRÊN NHỮNG NGUYÊN TẮC NÀO?

Trụ sở của LHQ tại thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: UN.ORG)

Trụ sở của LHQ tại thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: UN.ORG)

Các nguyên tắc hoạt động chủ đạo của Liên hợp quốc quy định trong Hiến chương là:

Bình đẳng về chủ quyền quốc gia; Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị quốc gia; Không đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; Không can thiệp vào công việc nội bộ các nước; Tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế và luật pháp quốc tế; Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.