THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ LIÊN HỢP QUỐC

Liên hợp quốc chính thức thành lập ngày 24/10/1945, khi Trung Quốc, Pháp, Liên Xô, Anh, Hoa Kỳ và đa số các quốc gia ký kết trước đó phê chuẩn Hiến chương Liên hợp quốc. Với những quyền hạn do Hiến chương đem lại và vị thế quốc tế đặc thù, Liên hợp quốc có thể đưa ra những quyết sách chung đối với những vấn đề toàn cầu như hòa bình và an ninh, biển đổi khí hậu, phát triển bền vững, các quyền con người, giải trừ quân bị, khủng hoảng nhân đạo và y tế, bình đẳng giới…

Liên hợp quốc cũng là diễn đàn để các nước thành viên thể hiện quan điểm tại Đại hội đồng, Hội đồng Kinh tế-Xã hội và các cơ quan, ủy ban trực thuộc khác. Thông qua việc thúc đẩy đối thoại, chủ trì thương lượng, Liên hợp quốc trở thành cơ chế để các quốc gia thành viên thúc đẩy các điểm đồng và cùng nhau giải quyết các vấn đề chung. Liên hợp quốc hiện có 193 quốc gia là thành viên của tổ chức.

MỤC ĐÍCH, TÔN CHỈ

Mục tiêu hoạt động của Liên hợp quốc là gì?

Theo Điều 1 của Hiến chương, Liên hợp quốc được thành lập nhằm bốn mục tiêu sau: Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế; Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng...

XEM CÂU TRẢ LỜI

Liên hợp quốc hoạt động dựa trên những nguyên tắc nào?

Các nguyên tắc hoạt động chủ đạo của Liên họp quốc quy định trong Hiến chương là...

XEM CÂU TRẢ LỜI

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Liên hợp quốc có bao nhiêu cơ quan?

Theo Hiến chương, Liên hợp quốc gồm 6 cơ quan chính là: Đại hội đồng Liên hợp quốc - cơ quan thảo luận và hoạch định chính sách mang tính đại diện bao trùm nhất của Liên hợp quốc...

XEM CÂU TRẢ LỜI

Nghị quyết của cơ quan nào của Liên hợp quốc mang tính ràng buộc?

Trong khi các cơ quan khác của Liên hợp quốc chỉ có thể đưa ra các quyết định mang tính khuyến nghị đối với các chính phủ...

XEM CÂU TRẢ LỜI

Hội đồng Bảo an gồm bao nhiêu thành viên?

Hội đồng Bảo an gồm 15 nước thành viên, trong đó có 5 nước Ủy viên thường trực, thường được gọi là Nhóm P5, gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Còn lại là 10 nước thành viên không thường trực (gọi tắt là Nhóm E10) do...

XEM CÂU TRẢ LỜI

Những thành viên nào của Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết?

Mỗi thành viên thường trực và không thường trực có một lá phiếu, tuy nhiên, chỉ 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết. Theo thủ tục hoạt động tạm thời của Hội đồng Bảo an, các...

XEM CÂU TRẢ LỜI

Hội đồng Bảo an có thể triển khai các biện pháp nào để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế?

Để hoàn thành thành trách nhiệm chính là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, chức năng, nhiệm vụ và biện pháp triển khai của Hội đồng Bảo an được quy định chi tiết tại các Chương VI, VII, VIII...

XEM CÂU TRẢ LỜI

THÀNH TỰU VÀ HOẠT ĐỘNG

Liên hợp quốc đạt được thành tựu nổi bật nào trong những lĩnh vực nào?

Sự ra đời của Liên hợp quốc năm 1945 phản ánh khát vọng chung của nhân dân các nước về một thế giới hòa bình, an ninh và phát triển sau những...

XEM CÂU TRẢ LỜI

Liên hợp quốc đang đối mặt những thách thức nào?

Quá trình hình thành và phát triển của Liên hợp quốc phản ánh bối cảnh và so sánh lực lượng trên thế giới, chịu tác động của lợi ích các quốc gia, bên cạnh đó là những khó khăn về tài chính và huy động nguồn lực, vì thế hiệu quả hoạt động của...

XEM CÂU TRẢ LỜI

Ngày xuất bản: 10/7/2022
Chỉ đạo thực hiện: CHU HỒNG THẮNG - TRƯỜNG SƠN
Nội dung: SƠN NINH - ĐINH TRƯỜNG
Trình bày: HOÀNG HÀ