BÁO NHÂN DÂN LÀ NGƯỜI VIẾT SỬ HẰNG NGÀY

ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀO SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA NHÂN DÂN

Nhà báo Hoàng Tùng, chụp năm ông 86 tuổi (2006)

Nhà báo Hoàng Tùng, chụp năm ông 86 tuổi (2006)

HOÀNG TÙNG

Nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

Trong nửa thế kỷ vửa qua, mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa thật ngang tầm nhiệm vụ, Báo Nhân Dân đã góp phần tích cực vào sự nghiệp tuyên truyền, giáo dục của Đảng ta, bảo đảm sự vững vàng về chính trị, tư tưởng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ.

Một dân tộc phải liên tục chiến đấu trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, gian khổ gần một nửa thế kỷ, hàng triệu đồng bào phải bỏ mình vì nước, mà không hề một ngày nao núng, ngã lòng. Một quân đội đi chân đất, ăn rau rừng, mà chỉ tiến không lùi. Bồi dưỡng tinh thần dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, ý chí quyết chiến quyết thắng của dân tộc, của các lực lượng vũ trang, của các chiến sĩ đội tiên phong của cách mạng là công lao và cũng là thành công to lớn có ý nghĩa quyết định của toàn Đảng ta, của Trung ương và Bác Hồ.

Đường lối chính trị, đường lối quân sự, sự chỉ đạo đúng đắn, năng lực tổ chức, chỉ đạo mặt trận tư tưởng, giáo dục của Đảng là nhân tố quyết định thành công của công tác tư tưởng.

Trên mặt trận tư tưởng, Đảng ta đã tổ chức, bồi dưỡng được một quân đội ngày càng hùng hậu với nhiều binh chủng, hình thành một mạng lưới, một mặt trận ở khắp mọi nơi, cả tiền tuyến lẫn hậu phương, hoạt động hằng ngày, hằng giờ với hàng triệu người, ở đâu có chiến đấu, lao động, công tác, ở đấy có công tác tư tưởng. Đội quân đó, gọi theo từ ngữ ngày nay là thông tin đại chúng, trong đó, có đội ngũ báo viết, người viết báo.

Là cơ quan trung ương của Đảng, tiếp tục các báo tiền bối, kể từ báo Thanh Niên, Báo Nhân Dân phải là một nhạc trưởng trong bản hòa tấu rộng lớn đó.

Song, nó cũng chỉ xứng đáng một phần nào. Đi đầu về nghị luận, khởi xướng nhiều cuộc vận động lớn động viên sức người, sức của cho tiền tuyến, cổ vũ phong trào lao động sản xuất, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần nâng cao dân trí. Nhân Dân đã là người lĩnh xướng, nói chung, không lạc điệu. Sự phối hợp của các cơ quan truyền thông, báo chí khá nhịp nhàng, tạo thành sức mạnh to lớn của công tác tuyên truyền, giáo dục của Đảng ta, như các cuộc vận động Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Tay búa, tay súng, Tay cày, tay súng. Những cuộc vận động tưởng chừng là nhỏ như Tết trồng cây, VAC đã có ý nghĩa to lớn.

Trụ sở Báo Nhân Dân.

Trụ sở Báo Nhân Dân.

Báo Nhân Dân do Trung ương lãnh đạo, mọi hoạt động đều phải tuân thủ sự chỉ đạo của Trung ương. Song, nó đã là người thừa hành chủ động, sáng tạo, truyền đạt nghị quyết của Trung ương đến toàn Đảng, toàn dân bằng ngôn ngữ của báo. Đi sát thực tiễn và quần chúng, nó lại phản ánh tới cơ quan lãnh đạo nhiều điều nhân dân quan tâm, thực tiễn khẳng định hoặc không chấp nhận. Quần chúng và thực tiễn là người thầy lớn của báo.

Những người viết báo được sự giáo dục từ bên trên và từ bên dưới. Nhờ đó, mà tự mình nâng cao trình độ tư tưởng và cả nghề nghiệp. Báo Nhân Dân, qua thực tiễn công tác, đã tạo được một đội ngũ phóng viên xông xáo, sẵn sàng đi bất cứ đâu và trong hoàn cảnh nào; họ đi tìm những con người tiên tiến, những điển hình tiên tiến. Đội ngũ những người viết chính luận sắc sảo chưa nhiều, song đội ngũ đó ngày càng đông và rất có ý thức khi viết nghị luận. Báo Nhân Dân có chức năng hướng dẫn dư luận. Có phần đã xứng đáng nhưng chưa hẳn lúc nào cũng xứng đáng với vai trò của mình.

Dù có cả ưu điểm lẫn nhược điểm, báo Nhân Dân đã là một người viết sử hằng ngày, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong nửa thế kỷ oanh liệt.

Trước đây, Nhân Dân chưa bề thế như ngày nay. Bây giờ, đội ngũ đông gấp nhiều lần, trình độ học vấn ban đầu cao hơn, có nhiều tài năng hứa hẹn, điều kiện làm việc và sinh hoạt tốt hơn, chắc rằng, có thể đi xa hơn, bay cao hơn. Và tất nhiên, phải như vậy mới làm tròn nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới - cách mạng trí tuệ - viết về và viết cho xã hội trí tuệ, hội nhập nền văn minh trí tuệ của loài người. Những kinh nghiệm đã qua nhiều điều không còn thích hợp, song tinh thần cách mạng, nếp sống của những người đi trước vẫn còn có ích.