Báo Nhân Dân, 71 năm đồng hành cùng đất nước
Infogram

Nhà báo đi đàm phán

_________

Nhà báo Hà Đăng

Nhớ tuổi thơ ấu nơi trại trẻ sơ tán

_________

Nhà văn
Châu La Việt

Lớp đào tạo phóng viên ảnh đầu tiên

_________

Nhà báo Trịnh Hải