QUY TẮC HƯỚNG DẪN THỰC THI DOC GỒM NHỮNG NỘI DUNG GÌ?

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 44 tại Bali, Indonesia tháng 7/2011, các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc đã đạt nhất trí và chính thức thông qua Quy tắc hướng dẫn thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Đây là một văn kiện quan trọng có tính chất ghi dấu cho sự hợp tác giữa các nước ASEAN với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Việc ký kết Quy tắc này chứng tỏ rằng các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc đã nhận thức được những lợi ích chung nhằm bảo đảm hoà bình trong việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông, củng cố hoà bình, ổn định, tin cậy lẫn nhau và đây cũng là bước đầu để hướng tới một thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý là Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Nội dung của Quy tắc hướng dẫn thực thi DOC cụ thể như sau:

Trước hết, Quy tắc thừa nhận rằng thực hiện toàn bộ và hiệu quả DOC sẽ đóng góp vào việc làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc vì hoà bình và thịnh vượng.

Ngư dân đưa lưới lên tàu tại cảng cá Mỹ Tân (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận), chuẩn bị cho chuyến ra khơi. (Ảnh: MINH HƯNG)

Ngư dân đưa lưới lên tàu tại cảng cá Mỹ Tân (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận), chuẩn bị cho chuyến ra khơi. (Ảnh: MINH HƯNG)

Quy tắc này nhằm hướng dẫn thực hiện các hoạt động, các biện pháp và các dự án hợp tác chung đã quy định trong DOC. Theo đó: DOC phải được thực hiện từng bước một, phù hợp với các điều khoản của DOC. Các bên tham gia DOC tiếp tục tăng cường đối thoại và tham vấn, phù hợp với tinh thần của DOC. Việc tiến hành các hoạt động hoặc các dự án đã được quy định trong DOC cần được xác định rõ ràng.

Việc tham gia các hoạt động hoặc các dự án cần được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Các hoạt động ban đầu trong phạm vi DOC cần phải là các biện pháp xây dựng lòng tin.

Quyết định thực hiện các biện pháp hoặc các hoạt động cụ thể của DOC cần dựa trên sự đồng thuận của các bên và phải hướng đến mục tiêu cuối cùng là thực hiện COC.

Trong quá trình thực hiện các dự án đã được thỏa thuận trong khuôn khổ DOC, khi cần thiết sẽ trưng cầu sự phục vụ của các chuyên gia, nhằm cung cấp nguồn lực cụ thể đối với các dự án liên quan.

Tiến trình thực hiện các hoạt động và các dự án đã được thỏa thuận trong DOC sẽ được báo cáo hằng năm tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc.