DOC ĐÓNG VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO TRONG DUY TRÌ HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH Ở BIỂN ĐÔNG?

Việc ký kết Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002 là một bước tiến quan trọng trong đối thoại giữa ASEAN và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Là văn kiện đầu tiên ASEAN và Trung Quốc đạt được trong vấn đề Biển Đông, DOC là cơ sở để soi chiếu, đánh giá tính hợp pháp, chính đáng trong hành vi của các bên liên quan theo các cam kết của mình. Đồng thời, DOC cũng thúc đẩy việc xây dựng lòng tin, hợp tác biển giữa ASEAN và Trung Quốc.

DOC cũng góp phần xây dựng các cơ chế, diễn đàn, văn kiện phù hợp để ASEAN và Trung Quốc đối thoại, hợp tác với nhau trên Biển Đông. Tuyên bố này tạo tiền đề các bước tiếp theo trong giải quyết căng thẳng trên biển, cũng như hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả.

Nghiêm túc tôn trọng tinh thần DOC và thực hiện đầy đủ Tuyên bố, đem lại lợi ích thiết thực cho cả ASEAN và Trung Quốc, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác tại khu vực.

Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc, ngày 19/11/2012. (Ảnh: VGP)

Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc, ngày 19/11/2012. (Ảnh: VGP)

Năm 2012, ASEAN và Trung Quốc ra Tuyên bố kỷ niệm 10 năm DOC, khẳng định DOC là một văn kiện quan trọng, thể hiện cam kết chung của các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc về thúc đẩy hòa bình, ổn định và tin cậy lẫn nhau ở Biển Đông.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 25, ngày 11/11/2022, lãnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc thông qua Tuyên bố kỷ niệm 20 năm DOC; khẳng định lại ý nghĩa và tầm quan trọng của DOC đối với hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông.