ĐƠN VỊ
HÀNH CHÍNH

Tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 4 thành phố, 2 thị xã và 7 huyện.

BỐN THÀNH PHỐ

(Click để xem)

BẢY HUYỆN

(Click để xem)

HAI THỊ XÃ

(Click để xem)

Ngày xuất bản: 17/10/2023
Tổ chức thực hiện: VIỆT ANH
Nội dung: THIÊN LAM - HÒA AN
Trình bày: PHÙNG TRANG - NGỌC DIỆP
Ảnh: Báo Quảng Ninh, THÀNH ĐẠT