Thị trường carbon là một trong những công cụ chính sách chủ yếu để giảm phát thải khí nhà kính. Hiện nay, trên thế giới, thị trường carbon đang phát triển nhanh cả về thị phần giao dịch cũng như các tổ chức tham gia. Dưới đây là một số thông tin về thị trường mua bán quan trọng này.

Thị trường carbon là gì?

Thị trường carbon là một cơ chế tạo nguồn lực để thúc đẩy việc giảm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi sang nền kinh tế trung hòa carbon.

>>>Xem tiếp câu trả lời

Tại sao thị trường carbon lại quan trọng?

Phát thải khí nhà kính hiện vẫn tiếp tục tăng ở tất cả các lĩnh vực, mặc dù với tốc độ chậm hơn.

>>>Xem tiếp câu trả lời

Có mấy loại thị trường carbon?

Có 2 loại thị trường carbon phổ biến.

>>>Xem tiếp câu trả lời

Các thị trường carbon lớn trên thế giới

Thị trường giao dịch khí thải quốc tế đầu tiên thuộc sở hữu của Liên minh châu Âu (EU) và đã đi vào hoạt động từ năm 2005.

>>>Xem tiếp câu trả lời

Tại sao thị trường carbon ngày càng thu hút sự quan tâm?

Tài chính carbon sẽ là chìa khóa để thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

>>>Xem tiếp câu trả lời

Thách thức trong phát triển thị trường carbon

Có những lo ngại nghiêm trọng về một số vấn đề liên quan đến việc tính hai lần một hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, vi phạm nhân quyền và quảng cáo xanh.

>>>Xem tiếp câu trả lời

Những quốc gia đang xúc tiến xây dựng thị trường carbon?

Các quốc gia có tài nguyên rừng phong phú như Costa Rica đang xem xét tham gia một cách chiến lược vào thị trường carbon.

>>>Xem tiếp câu trả lời

Ngày xuất bản: 6/9/2023
Tổ chức thực hiện: Trường Sơn
Nội dung: Văn Toản
Trình bày: Bảo Minh-Ngọc Diệp
Nguồn: UNDP, Reuters
Ảnh: Reuters, Freepik