QUAN HỆ VIỆT NAM-LIÊN HỢP QUỐC


Quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc trong 45 năm qua đã góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia-dân tộc, nhất là duy trì, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và thuận lợi cho phát triển đất nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn và góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế; làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước, các đối tác chủ chốt và bạn bè; tranh thủ một nguồn lực quan trọng phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

CHẶNG ĐƯỜNG HỢP TÁC

Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc từ khi nào?

Ngày 20/9/1977, Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc, tổ chức đóng vai trò trung tâm trong xây dựng luật pháp quốc tế, gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột và ứng phó với các thách thức...

XEM CÂU TRẢ LỜI

Việt Nam và Liên hợp quốc hợp tác trong những lĩnh vực nào?

Trong 45 năm qua, hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc có ý nghĩa to lớn, từ trong giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh đến thời kỳ phá thế bao vây cấm vận và từng bước hội nhập...

XEM CÂU TRẢ LỜI

DẤU ẤN NHIỆM KỲ TẠI Hội đồng bảo an liên hợp quốc

Trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam có khó khăn và thuận lợi nào?

Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 trong bối cảnh tình hình chính trị-an ninh, kinh tế-xã hội thế giới và quan hệ quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường...

XEM CÂU TRẢ LỜI

Việt Nam tạo dấu ấn nổi bật nào trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021?

Hai “tháng Chủ tịch” là những điểm nhấn đóng góp của Việt Nam trong nhiệm kỳ. Ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ, tháng 1/2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt...

XEM CÂU TRẢ LỜI

THẾ GIỚI NÓI VỀ VIỆT NAM

Thế giới nói gì về đóng góp của Việt Nam trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021?

Bạn bè quốc tế có chung nhận định rằng, trên cương vị quan trọng này, Việt Nam đã phát huy vai trò chủ động, tham gia công việc chung của Hội đồng...

XEM CÂU TRẢ LỜI

(Đồ họa: NGUYỄN NAM)

(Đồ họa: NGUYỄN NAM)

Ngày sản xuất: 10/7/2022
Chỉ đạo thực hiện: CHU HỒNG THẮNG - TRƯỜNG SƠN
Nội dung: SƠN NINH - ĐINH TRƯỜNG
Trình bày: HOÀNG HÀ