Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, cùng nằm trên bán đảo Đông Dương và thuộc vùng hạ lưu sông Mekong. Mối quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa hai dân tộc không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp và phát triển.

Trải qua những năm tháng hai nước kề vai, sát cánh đấu tranh giành độc lập, cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Đều thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, Việt Nam và Campuchia không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tạo dựng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển tại mỗi nước, cũng như trong khu vực và trên thế giới.

CÙNG ĐẤU TRANH, GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia phát triển như thế nào?

Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) là mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện, giữ vai trò nòng cốt trong...

Quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển như thế nào?

Trong thế kỷ XX, quan hệ Việt Nam-Campuchia được định hình và phát triển xuất phát từ mục tiêu chung của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo phong trào...

THÀNH TỰU HỢP TÁC

Việt Nam và Campuchia đạt được những thành tựu hợp tác nào gần đây?

Dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, những năm qua, Việt Nam và Campuchia chủ động...

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Campuchia đạt kết quả nổi bật nào?

Trong những năm qua, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển tích cực và...

Kết quả hợp tác trong những lĩnh vực khác như thế nào?

Hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là những lĩnh vực được hai bên quan tâm thúc đẩy. Hằng năm, Việt Nam...

CÔNG TÁC PHÂN GIỚI CẮM MỐC BIÊN GIỚI CHUNG

Công tác phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia đã đạt những thành quả gì?

Biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia có chiều dài khoảng 1.270km, đi qua địa giới hành chính 10 tỉnh của Việt Nam (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang) và 9 tỉnh của Campuchia...

NĂM HỮU NGHỊ VIỆT NAM-CAMPUCHIA

Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia có ý nghĩa như thế nào?

Năm 2017 đánh dấu cột mốc trọng đại trong quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia, là thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhằm kỷ niệm dấu mốc

Ngày xuất bản: 13/8/2022
Tổ chức thực hiện: CHU HỒNG THẮNG - PHẠM TRƯỜNG SƠN
Nội dung: SƠN NINH - NHƯ NGỌC
Trình bày: HOÀNG HÀ
Nguồn tài liệu: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao.